Amstelveen,
28
augustus
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Paul Boomkamp benoemd tot lid Raad van Advies van Sociale Verzekeringsbank

Op 1 september 2015 is de heer Paul Boomkamp toegetreden tot de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank. Hij volgt hiermee de heer Henk Bosma op.

De heer Boomkamp (1969) is Chief Financial & Risk Officer en lid van het Executive Committee van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM N.V. in Zeist. De heer Boomkamp studeerde Technische Natuurkunde in Eindhoven, Algemene Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in de Natuurwetenschappen aan de Universiteit Twente. Sinds begin jaren ’90 werkte hij in verschillende leidinggevende functies bij Shell, McKinsey, AXA Nederland, AEGON, en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Binnen de Raad van Advies gaat de aandacht van de heer Boomkamp in het bijzonder uit naar de bedrijfsvoering en de IT.

De Raad van Bestuur en de Raad van Advies van de SVB zeggen de heer Henk Bosma veel dank voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de SVB in de afgelopen jaren.

Per 1 september 2015 bestaat de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank uit prof. drs. Jacques Wallage (voorzitter), Margo Vliegenthart, Johan van der Werf, prof. dr. Tineke Bahlmann en dr. ir. Paul Boomkamp. De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur inzake besluitvorming over (politiek-)bestuurlijke en strategische aangelegenheden voor de organisatie, zoals de strategie, het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag en de governance van de organisatie. De Raad van Advies kan zowel gevraagd als ongevraagd adviseren en fungeert tevens als klankbord voor de Raad van Bestuur.