Amstelveen,
22
september
2016
|
20:46
Europe/Amsterdam

Ongewenst bezoek aan huis


De laatste tijd verschijnen in de media regelmatig artikelen over oplichters die budgethouders (PGB) thuis bezoeken. Deze personen doen zich voor als medewerker van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en proberen tijdens dit bezoek persoonlijke gegevens te achterhalen.

SVB bezoekt geen PGB-budgethouders
De SVB legt nooit huisbezoeken af aan klanten die gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Wij adviseren onze klanten dan ook met klem om oplichters die dit beweren niet binnen te laten.

Wel huisbezoeken bij AOW of AIO
De SVB legt wél incidenteel huisbezoeken af bij AOW- of AIO-gerechtigden. Dit komt maar weinig voor. Bovendien legitimeren medewerkers van de SVB zich altijd. Ook vragen of zij welkom zijn. Tijdens deze bezoeken wordt nooit gevraagd naar persoonsgegevens zoals inlogcodes of bankrekeningnummers. Lees hier hoe een huisbezoek in zijn werk gaat.

Bij twijfel: neem contact op
Wie twijfelt over de bedoelingen van een beller of bezoeker namens de SVB, kan contact opnemen met de SVB op telefoonnummer 030 - 264 8200. Wanneer blijkt dat deze persoon niet bij de SVB werkt, kan telefonisch melding worden gemaakt van vermoedelijke fraude. Dit kan ook per e-mail via fraudemeldingpgb@svb.nl.