Amstelveen,
06
april
2016
|
10:40
Europe/Amsterdam

Onderzoek naar gebruik AIO

De SVB heeft de omvang van het niet-gebruik van de AIO (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) in 2011 onderzocht en vergeleken met dat in 2005. Uit dit onderzoek blijkt dat steeds meer burgers de weg weten te vinden naar de AIO. Toch blijft het belangrijk om ook de overige rechthebbenden te attenderen op de mogelijkheid om hun inkomen aan te vullen.

De gemeente Amsterdam heeft daarom besloten om onder de inwoners te onderzoeken waarom zij geen gebruik maken van de AIO. De gemeente gaat binnenkort van start met dit onderzoek. Ouderen met een onvolledige AOW die geen AIO ontvangen, worden benaderd door medewerkers van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) om mee te doen aan een enquête.

Om burgers zo gericht mogelijk te kunnen benaderen is nauw samengewerkt met de SVB. De SVB heeft gegevens aangeleverd van burgers die wellicht recht hebben op AIO. De SVB beschikt over deze informatie, omdat de ZBO als uitvoerder van de AOW zicht heeft op welke burgers een onvolledig AOW-pensioen ontvangen.

Niet-gebruik van sociale regelingen
Van niet-gebruik is sprake wanneer iemand wel recht heeft op in dit geval AIO, maar van dat recht geen gebruik maakt. Het niet-gebruik is fors gedaald, van 34% in 2005 naar 24% in 2011. Een op de vier huishoudens met gekorte AOW’ers die mogelijk recht hebben op AIO maakt hiervan geen gebruik in 2011 tegenover een op de drie in 2005. Deze daling doet zich vrijwel over de hele linie voor bij alle onderzochte kenmerken: geslacht, leeftijd, herkomst, omvang huishouden, burgerlijke staat, nationaliteit en mate van AOW-korting.