Amstelveen,
21
juni
2017
|
15:53
Europe/Amsterdam

‘Omdat mensen belangrijker zijn'

De zes vuistregels van de Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman heeft zes vuistregels gepresenteerd aan organisaties van de overheid. Centraal in deze regels staat de burger. De SVB vroeg de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, welke vuistregel hij het belangrijkste vindt voor de SVB.

.

 

 

 

 

 

 

Burger centraal
De Nationale ombudsman vindt de 2e vuistregel ‘… omdat nieuwe systemen niet belangrijker zijn dan mensen’ het meest van toepassing op de SVB. ,,Bij de ontwikkeling van beleid moet de mens leidend zijn en niet het systeem’’, licht Van Zutphen toe. Ruud van Es, lid Raad van Bestuur van de SVB, is het daar volledig mee eens: ,,De SVB realiseert een goede dienstverlening door zoveel mogelijk zaken automatisch digitaal af te handelen. Maar de klant staat altijd centraal en soms vereist dat maatwerk, waarbij we ons bewust zijn van het belang vanuit de bedoeling van de wet te handelen. Het maatwerk proberen wij zo goed mogelijk te leveren in samenwerking met onze ketenpartners.’’

De Nationale ombudsman ziet vaak al bij de voorbereiding van beleidsmaatregelen en de (geautomatiseerde) uitvoering ervan dat er te weinig aandacht is voor het effect op de burger. Hij doet dan ook een oproep aan overheidsorganisaties om goed rekening te houden met de gevolgen van de invoering van een maatregel. ,,Kan iedereen meedoen? Is er ruimte voor persoonlijke aandacht en hulp? Is er ruimte voor maatwerk? Over deze zaken moet goed worden nagedacht.’’

Aandachtspunt bij digitalisering
Daarnaast waarschuwt de Nationale ombudsman de SVB en andere overheidsinstellingen voor een te snelle digitalisering van de dienstverlening. Zo schreef de ombudsman over een ouder echtpaar in zijn rapport, dat onvoldoende was geïnformeerd over de digitale berichtenbox van MijnOverheid. Ze hadden nauwelijks ervaring met digitale correspondentie. Van Zutphen: ,,We hebben aanbevelingen voor verbetering gedaan waar ook andere overheidsinstanties hun voordeel mee kunnen doen.’’

Kijk voor de uitleg van de vuistregels op www.burgerinbeeld.nl.