Amstelveen,
09
februari
2018
|
14:38
Europe/Amsterdam

Nieuwe voorzitter Sociale Verzekeringsbank

De Ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank: Simon Sibma. Simon is nu directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau. Hij gaat op 1 april bij de Sociale Verzekeringsbank aan de slag.

Simon Sibma: ‘Ik probeer zelf ‘eenvoud’ als leidend principe te hanteren in mijn werk als bestuurder. Mijn overtuiging is dat vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en beleid helpt.'

Simon is sinds 2012 Algemeen Directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Naast de dagelijkse leiding heeft Simon zich in die periode beziggehouden met het optimaliseren van de samenwerking binnen de justitiële keten. Het doel was onder andere om burgers beter van dienst te kunnen zijn, moderner en slimmer samen te werken en daarmee de prestaties binnen de gehele keten te verbeteren. Onder leiding van Simon heeft het CJIB de samenwerking met de gemeenten verder vorm gegeven. Concreet leidde dit tot een gerichte aanpak samen met de G32-gemeenten om burgers met onoplosbare schulden beter te kunnen helpen.

Schuldenproblematiek hoog op de agenda
Sinds 2016 is Simon ook voorzitter van het Kloosterhoeveberaad. In dit overleg werken de deelnemers van de rijksuitvoering (UWV, SVB, Belastingdienst, etc.) samen met gemeentesecretarissen van grote steden aan brede maatschappelijke thema’s. Zo staat de schuldenproblematiek ook hier hoog op de agenda.

Sibma: 'Ik wil graag aan burgers in eenvoudige bewoordingen uitleggen hoe het zit. Maar als het systeem verder wordt vereenvoudigd zodat iedereen het begrijpt, zou dat veel beter zijn. En goedkoper. Ik vind dat eenvoud hiermee ook bijdraagt aan een betrouwbare overheid.’

Voordat Simon bij het CJIB ging werken, heeft hij langere tijd bij de Belastingdienst gewerkt, onder andere als directeur BelastingTelefoon. Hij studeerde Fiscale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde diverse leergangen, waaronder de Leergang Toekomstige Toezichthouders bij de ABD. Simon is getrouwd en heeft drie kinderen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het officiële benoemingsbericht is hier te lezen. Beeldmateriaal van Simon Sibma is hier te vinden.