Amstelveen,
01
september
2021
|
13:31
Europe/Amsterdam

Nieuwe editie magazine Aanspraak – september 2021

Het nieuwe nummer van het cliëntenmagazine “Aanspraak” is verschenen.

Met in deze editie de ontberingen van de 96-jarige Loek Middel die samen met tachtig jongens in Bandoeng de pro-Nipponverklaring weigerde te tekenen en vanwege hun verzet in de gevangenissen Soekamiskin en Glodok werden opgesloten. In 2021 was hij gastspreker bij de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 bij het Indisch Monument in Den Haag.

Verder in het magazine de verhalen van Aaltje Joseph die de Indonesische vrijheidsstrijd in het West-Javaanse christelijke dorp Depok overleefde en van Joyce Young die pas na de bevrijding ontdekte dat haar broer was overleden aan de Birmaspoorweg.

Aanspraak is het magazine voor cliënten van het onderdeel Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit magazine wordt ieder kwartaal uitgegeven door de SVB en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). De digitale versie kunt u hier lezen.

Deze (en vele andere) indrukwekkende verhalen staan ook op www.verhalenoverdeoorlog.nl.

Foto: Jeffrey Middel