Amstelveen,
25
augustus
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nationale Ombudsman publiceert Rapport Invoering Trekkingsrecht PGB

De Nationale Ombudsman presenteerde vandaag het rapport 'PGB Trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid'. De Sociale Verzekeringsbank is in dit proces van het PGB-trekkingsrecht één van de uitvoerende partijen.

Zoals bekend is de overgang naar het nieuwe systeem van trekkingsrecht per 1 januari 2015, mede door de gelijktijdige decentralisatie van de zorg naar de gemeenten, verre van ideaal verlopen. Het rapport concludeert dat budgethouders en zorgverleners hinder hebben ondervonden van de manier waarop het Trekkingsrecht is ingevoerd. Dat trekken wij ons zeer aan en we betreuren ons aandeel daarin.

Verbeteringen

Daarnaast geeft het rapport ook aanwijzingen op welke punten verbetering en versimpeling van het systeem mogelijk is. De SVB ziet vooral verbetermogelijkheden in eenduidigere afspraken tussen de verschillende betrokken instanties, zoals naast de SVB het ministerie van VWS, gemeenten, en zorgkantoren. Daarbij zou de informatieverstrekking richting budgethouder en zorgverlener eenduidig bij de verstrekkende partij moeten komen te liggen. Ook is het tijdig aanleveren van informatie een voorwaarde voor een goed werkend systeem en tijdige uitbetaling.

2016

In de aanloop naar 2016, waarvoor gemeenten voor hun budgethouders een herindicatie moeten afgeven, houdt de SVB vast aan tijdige gegevenstoelevering. Hiermee willen we situaties zoals in het afgelopen jaar voorkomen. De deadline geeft budgethouders de mogelijkheid om voor het begin van het nieuwe jaar lopende overeenkomsten met zorgverleners te wijzigen of nieuwe op te stellen. Vooral daar waar er sprake is van complexe zorg met meer dan drie zorgverleners ofwel wanneer de indicatie verandert is die termijn geen overbodige luxe.

De SVB is gevraagd alvast een reactie te geven op het conceptrapport. Deze reactie kunt u rechts van dit bericht downloaden.