Amstelveen,
01
februari
2018
|
15:30
Europe/Amsterdam

Meer deelnemende gemeenten i-pgb gezocht

Het experiment met integrale budgetten (i- pgb) voor zorgclienten wordt uitgebreid met meer gemeenten. In de pilot willen VWS, gemeenten en SVB vaststellen in hoeverre het mogelijk is om een integraal ondersteuningsaanbod samen te stellen dat gericht is op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Voldoende schaal van het uitgebreide experiment is nodig, zodat de partijen met meer zekerheid lessen kunnen trekken uit de effecten voor budgethouders en over de uitvoering van het experiment. In de komende maanden wordt niet alleen een lijst vastgesteld van definitieve gemeenten, maar ronden de betrokkenen ook het gesprek over de randvoorwaarden af, waarbinnen het experiment wordt uitgevoerd. Gemeenten die mee willen doen, kunnen zich melden bij het Ministerie van VWS.

De Kamerbrief van minister De Jonge over het experiment is hier te lezen.