Amstelveen,
27
mei
2019
|
14:59
Europe/Amsterdam

Klanten met een PGB geven de SVB een 7,6

Budgethouders waarderen de dienstverlening van de Sociale Verzekeringsbank met gemiddeld een 7,6. Dit is gebleken na onderzoek van Motivaction in opdracht van de Sociale Verzekeringsbank. Motivaction heeft onder andere onderzoek gedaan naar de algemene tevredenheid over de dienstverlening, informatieverstrekking en communicatie. 

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek:

  • 59% van de budgethouders en vertegenwoordigers geeft de dienstverlening een 8 of hoger.
  • 89% van de budgethouders en vertegenwoordigers geeft aan dat de informatievoorziening op orde is.
  • Budgethouders en vertegenwoordigers beoordelen MijnPGB met een 7,9. De meeste klanten vinden MijnPGB snel en eenvoudig in gebruik. 19% geeft aan geen gebruik te maken van MijnPGB.
  • Telefonisch contact met de SVB heeft de voorkeur bij budgethouders en vertegenwoordigers en zijn daar ook tevreden over. De SVB krijgt een 7,5.
  • Budgethouders en vertegenwoordigers zijn tevreden over de afhandeling van declaraties en betalingen aan zorgverleners.
  • Verbeterpunten liggen op het gebied van deskundigheid, meedenken met klanten en kennis van de dossiers.

Het onderzoek
In opdracht van de Directie Persoonsgebonden Budget van de Sociale Verzekeringsbank heeft Motivaction onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid ten aanzien van de uitvoering van wet- en regelgeving binnen het zorgdomein, namelijk de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. In totaal zijn er 1737 klanten ondervraagd. In de doelgroep zaten zowel budgethouders als vertegenwoordigers die door middel van een steekproef zijn geselecteerd. Uitgangspunt bij de opzet van het onderzoek was dat deze inzicht moet geven over de algemene tevredenheid en het signaleren van eventuele knelpunten. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt jaarlijks herhaald.