Amstelveen,
14
oktober
2020
|
15:08
Europe/Amsterdam

Jury Verkiezing Beste Overheidsorganisatie op bezoek bij SVB

Op woensdag 7 oktober 2020 ontving de Sociale Verzekeringsbank op digitale wijze de juryleden van de Beste Overheidsorganisatie 2020. Het bezoek vormde de derde ronde van deze competitie.

Programma

De juryleden konden door een breed uiteenlopend programma verder kennis maken met waar de SVB voor staat. De juryleden kregen eerst een film te zien die de rol uittekende die de SVB speelt bij de vele levensgebeurtenissen van burgers (video 1). Ook lieten medewerkers zien waarom zij trots zijn om bij de SVB te werken (video 2).

Speeddates

Verbetering van de dienstverlening aan haar klanten is een speerpunt van de SVB. De jury kreeg met digitale ‘speeddates’ te zien hoe de SVB door vereenvoudiging van haar klantbrieven, maatwerk in de schuldenproblematiek en via het Innovatielab Novum de dienstverlening aan haar klanten steeds weer verbetert. Uiteraard kwam ook de Bedoeling aan bod, een belangrijk uitvoeringsinstrument waarmee de medewerker niet alleen kijkt naar de letter maar naar de bedoeling van de wet of regel.

Tijdens de speeddates kreeg de jury ook een inkijk in de Klantenadviesraad, het thema Diversiteit en Inclusie en de afdeling Handhaving. Aan het eind van het bezoek vertelde de jury dat zij in de SVB een organisatie met drive en verbeteringsdrang zien.

De komende tijd bezoekt de jury ook de twee andere finalisten, de gemeente Groningen en de Veiligheidsregio Limburg Noord. Op 5 november is de prijsuitreiking in de Ridderzaal, die via livestream gevolgd kan worden.

Boilerplate

Over de verkiezing

De Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar wil goede initiatieven binnen het openbaar bestuur in de spotlights zetten. Het is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Deel deze release