Amstelveen,
08
maart
2017
|
00:05
Europe/Amsterdam

Internationale Vrouwendag & de kinderbijslag, de AOW en de Anw

8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een belangrijke dag voor vrouwen, want gelijke rechten voor mannen en vrouwen zoals we die nu kennen zijn zeker niet altijd zo vanzelfsprekend geweest. Wist u bijvoorbeeld dat een bepaalde groep mannen* al vanaf 1848 naar de stembus kon gaan, terwijl vrouwen dat recht 71 jaar laten kregen? Ook het recht op bepaalde volksverzekeringen gold niet automatisch voor iedereen: getrouwde vrouwen kregen maar liefst 28 jaar later recht op AOW dan (getrouwde) mannen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) presenteert een overzicht van de verschillen tussen mannen en vrouwen aan de hand van de sociale wetten en regelingen die zij uitvoert.

Algemene wet kinderbijslag (AKW)
De kinderbijslag werd officieel ingevoerd in 1941 en gold pas vanaf het derde kind. Uitsluitend werknemers (toen vaak mannen) konden er aanspraak op maken. Pas vanaf 1980 ging de kinderbijslag zoals we die nu kennen in en kreeg zowel de moeder als de vader gelijke aanspraak op deze sociale uitkering die door de Sociale Verzekeringsbank wordt uitgekeerd.

Wist u dat het steeds vaker voorkomt dat de vader de kinderbijslag aanvraagt voor een kind? In 2010 was dat nog in 74% van de gevallen de moeder, in 2016 was dat 70%.

AOW
In 1957 werd de Algemene Ouderdomswet (AOW) ingevoerd. Voor deze basisuitkering kwamen in eerste instantie alleen mannelijke 65-plussers en alleenstaande vrouwen van deze leeftijd in aanmerking. Pas vanaf 1985 kregen álle vrouwen boven de 65 jaar recht op een AOW-uitkering.

Het afgelopen jaar keerde de Sociale Verzekeringsbank aan ruim 500.000 meer AOW-gerechtigden hun AOW-pensioen uit dan in het jaar 2010. Het aandeel vrouwen wordt daarin procentueel steeds minder: in 2010 was van het aantal AOW-gerechtigden nog 55,4% vrouw, in 2016 was dat 53,9%.

Algemene nabestaandenwet (Anw)
De Anw geeft in bepaalde gevallen na het overlijden van een nabestaande recht op een uitkering. Wist u dat, ondanks dat vrouwen tegenwoordig vaak werken, de Sociale Verzekeringsbank in de afgelopen vijftien jaar toch aan procentueel meer vrouwen dan mannen de Anw heeft uitgekeerd? In het jaar 2000 maakten bijna 168.000 mensen gebruik van deze volksverzekering, in februari 2017 zijn dat er 35.000, waarvan 88,5% vrouw is.
 

*) De mannen moesten een bepaalde som aan belastingen betalen en in het bezit zijn van rechten als staatsburger.