Amstelveen,
30
november
2020
|
16:47
Europe/Amsterdam

Innovatieve app Remigratieregeling voor betere dienstverlening

Remapp

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft 5,5 miljoen klanten. Voor al onze klanten zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe, maar ook makkelijke manieren om onze dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te maken. Zowel in binnen- als buitenland.

Zo voert de SVB de Remigratieregeling uit. Dit is een uitkering voor burgers die teruggaan naar het land van herkomst. Zij krijgen dan een remigratie-uitkering.

Een voorbeeld van hoe innovatie kan helpen is de onlangs gelanceerde ‘MijnRemigratie-app’. Hiermee kunnen burgers sneller en eenvoudiger een beroep doen op de Remigratieregeling. Deze nieuwe manier van dienstverlening is niet ongezien gebleven en genomineerd voor de ‘Good Practice Award 2020’.

Remigratie-app

Voor de aanvraag van de remigratieregeling leert de ervaring dat er bij het opsturen van de benodigde documenten nog wel eens wat mis gaat met de post tussen het land van remigratie en Nederland. Hierdoor duurt de afhandeling van een aanvraag voor een uitkering onnodig langer. Dit probleem is er niet wanneer de aanvrager deze documenten digitaal via een goed beveiligde app naar de SVB stuurt. En de SVB kan digitale post sneller verwerken dan papieren post. Onze klanten waarderen de app met een rapportcijfer van 8,6.

De MijnRemigratie-app is een mooi voorbeeld van hoe de SVB steeds op zoek is naar innovatieve oplossingen om de dienstverlening te verbeteren. Dit doen we samen met onze klanten, onze medewerkers en ons innovatielab Novum.

Deel deze release

Over de award

Over de award

De award is een initiatief van de Rijksbrede Benchmark Groep, een netwerk van publieke uitvoeringsorganisaties. Staatsbosbeheer, DUS-I, RDW, CIZ en SVB strijden dit jaar om de award. Kijk hier voor meer informatie: {website}