Amstelveen,
06
oktober
2015
|
13:44
Europe/Amsterdam

Hof oordeelt: SVB geen werkgever van PGB zorgverleners

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is door het hof in het gelijk gesteld in de zaak tegen een zorgverlener uit Franeker. Het hof oordeelde vandaag dat de SVB bij de uitvoering van de PGB Trekkingsrechten niet kan worden beschouwd als werkgever van zorgverleners en daarom niet verplicht is de wettelijke opslag op het loon te betalen bij overschrijding van de betaaltermijn. Met deze uitspraak is voor budgethouders en zorgverleners duidelijkheid gekomen over de rol van de SVB in het PGB Trekkingsrecht. Meerdere media maakten hier melding van, ondermeer de NOS.

Op 19 juni jl. deed de rechtbank in Amsterdam uitspraak in een zaak die was aangespannen door een zorgverlener tegen de SVB. Deze eiste schadevergoeding wegens het niet tijdig uitbetalen van loon. De rechter oordeelde destijds dat uit het arbeidsrecht voortkomende verplichtingen van toepassing kunnen zijn op de verhouding tussen de SVB en zorgverleners die vanuit PGB-budgetten betaald worden. Met de uitspraak van vandaag is dat oordeel onjuist gebleken.

Sinds 1 januari van dit jaar betaalt niet langer de budgethouder zelf, maar de SVB zorgverleners uit het Persoonsgebonden budget, in opdracht van het ministerie van VWS. Zoals bekend is de invoering van het PGB Trekkingsrecht niet goed verlopen. Er komt een compensatieregeling voor gedupeerden. Deze wordt op dit moment nader uitgewerkt door het ministerie van VWS.

Boilerplate

 

Over de Sociale Verzekeringsbank

De SVB is de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. Vroeg of laat krijgt iedereen met de SVB te maken. Bijvoorbeeld voor het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag of bij vertrek naar het buitenland. Daarom beschouwen wij iedereen met een relatie met de Nederlandse overheid, 18 miljoen mensen, als onze klant. Jaarlijks keert de SVB ruim 40 miljard euro uit aan meer dan 5 miljoen mensen. Meer informatie op www.svb.nl.