Amstelveen,
04
mei
2022
|
11:54
Europe/Amsterdam

Het verhaal van de SVB

Uitgeschreven tekst voor toegankelijkheid


Het verhaal van de SVB

De Sociale Verzekeringsbank zorgt al meer dan 115 jaar voor de uitvoering van regelingen in de sociale zekerheid en zorg. Dit zijn regelingen voor ouderen, ouders, ouders met gehandicapte kinderen, gepensioneerden die bijstand nodig hebben, houders van een persoonsgebonden budget, nabestaanden, asbestslachtoffers, remigranten, verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en mensen die tijdelijk in het buitenland gaan werken. We doen dit in opdracht van overheden en andere instanties. Onze hoofdopdrachtgever is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En we werken ook voor andere opdrachtgevers, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bij de SVB zorgen we er elke dag voor dat we onze klanten zo goed mogelijk helpen. Dit doen we met zo’n 3.500 mensen. Onze collega’s in de serviceteams beoordelen aanvragen van klanten, beantwoorden vragen over hun persoonlijke situatie en zorgen voor de juiste uitbetaling. De SVB keert jaarlijks ruim 45 miljard euro uit aan zo’n 5,5 miljoen klanten. Hiervan wonen zo’n 340.000 klanten in het buitenland. Onze klanten zijn blij met onze dienstverlening: ze geven ons het rapportcijfer 7,7.

We vinden het belangrijk dat we niet alleen de regels van de wet volgen, maar ook kijken naar de impact hiervan op het leven van mensen. Daarom vragen we ons steeds af: ‘past onze uitvoering wel bij de bedoeling van de wet?’ Als dat niet zo lijkt te zijn, gaan we hierover in gesprek. Met elkaar, met andere overheidsinstanties of met de wetgever in Den Haag, om zo samen te zoeken naar een oplossing. Natuurlijk doen we dat binnen de ruimte die de wet ons geeft, we willen immers wél een eerlijke en gelijke behandeling van al onze klanten.

We werken veel samen met andere overheidsorganisaties. Zo werken we voor het ministerie van VWS nauw samen met gemeenten, bijvoorbeeld bij de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten. Met ketenpartners zoals de Belastingdienst, UWV en DUO maken we heldere afspraken over het veilig uitwisselen van gegevens. Ook werken we steeds meer samen als we vermoeden dat een burger financiële problemen heeft. We maken afspraken over hoe we hier als één overheid mee omgaan en werken samen in kleine proefprojecten om klanten te helpen, bijvoorbeeld om mensen met een Anw-uitkering te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren, werken we continu aan het versterken van onze IT-omgeving. We zorgen voor een stabiel en veilig systeem dat we in kleine stappen moderniseren. Ook gebruiken we nieuwe technologieën om klanten nog beter van dienst te zijn. En om snel te kunnen inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving.

Doordat onze digitale dienstverlening steeds slimmer wordt, kunnen we het werk sneller en met minder mensen doen. We stimuleren medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Zo houden we onze organisatie in beweging.

De SVB zorgt dat haar klanten op tijd weten waar ze recht op hebben én dat ook krijgen. Zij worden snel en in één keer goed door ons geholpen. Dit doen we nu al meer dan 115 jaar. Wij blijven hiervoor zorgen, nu en in de toekomst.

Deel deze release