Amstelveen,
02
september
2017
|
09:11
Europe/Amsterdam

Gezinsbudget (i- PGB) zorgt voor minder administratie

In een aantal gemeenten, zoals Meppel, Woerden en Delft, kunnen mensen een aanvraag indienen voor een integraal persoonsgebonden budget (het i-PGB). Doordat de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) van de verschillende gezinsleden worden samengevoegd, hoeft het gezin minder tijd aan de administratie te besteden.

Om een persoonsgebonden budget te ontvangen, moet per gezinslid een zorgplan worden opgesteld door de burger, samen met de gemeente. Bij het i-PGB is dit niet meer nodig. Dan is één gezinsplan voldoende. Coen van de Louw, lid raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zegt hierover: ‘We moeten continu kijken hoe we de administratieve lasten voor mensen verder kunnen verminderen. Het i-PGB is hier een mooi voorbeeld van. Zo krijgt een gezin waar ze recht op heeft, en tegelijkertijd blijft er tijd over voor andere dingen.’

Blijvend op orde

De SVB is verantwoordelijk voor het toetsen en betalen van de facturen en declaraties die zorgverleners insturen als zij zorg hebben verleend aan een burger met een persoonsgebonden budget. Uit een recent gehouden quick scan onder de houders van de PGB’s is gebleken dat zij de dienstverlening van de SVB waarderen met een 7,4. Samen met de ketenpartners zet de SVB zich in om de dienstverlening aan de klanten verder te verbeteren. Het verminderen van administratieve lasten is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Lees hier meer over het PGB.