Amstelveen,
20
maart
2018
|
10:42
Europe/Amsterdam

Gezamenlijke dienstverlening in Leeuwarden

Één loket namens verschillende overheidsdiensten

Vanaf 13 april gaat de locatie Groningen van de SVB samen met de gemeente Leeuwarden van start met de pilot ‘gezamenlijke dienstverlening’. Leeuwarden is naast ondermeer Maastricht en Enschede een van de steden waarin we onderzoeken welke meerwaarde één gezamenlijke balie van (Rijks)uitvoeringsdiensten bij gemeenten heeft. Het idee is dat verschillende overheden zo de burger gemakkelijker van dienst kunnen zijn.

De dienstverlening van de overheid wordt steeds meer digitaal en niet iedereen kan eenvoudig in deze beweging mee. Het stimuleren en ondersteunen van burgers bij deze digitalisering is voor alle overheden waardevol en vraagt ook om een gezamenlijke inspanning.

We vragen ons in de pilot af: kunnen we door een gezamenlijk loket burgers eerder helpen? Kunnen we ervoor zorgen dat er beter gebruik wordt gemaakt van regelingen? Kan er tijdig(er) ingrepen worden, zodat de inzet van complexere of duurdere oplossingen kan worden voorkomen?

Bij de pilot zijn de gemeente Leeuwarden, DUO, CAK, Juridisch loket en de SVB betrokken. Praktisch betekent het dat vanaf dat moment elke vrijdag alle aangesloten organisaties één gezamenlijke balie hebben. De duur van de pilot is 4 maanden.

In Enschede heeft de SVB ook haar PGB dienstverlening betrokken in de pilot ‘gezamenlijke dienstverlening’.