Amstelveen,
15
mei
2019
|
08:30
Europe/Amsterdam

Gezamenlijk schulden aanpakken

Problematisch schulden bij klanten

Schulden bij burgers is in de politiek een veel besproken onderwerp. Vanuit de gedachte van één overheid, wordt er gekeken naar een gezamenlijke aanpak om schulden bij burgers te voorkomen of te verminderen. Ook de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt dit een belangrijk onderwerp en is een aantal initiatieven gestart.

Riet Tillmans, serviceteammedewerker, is een van onze medewerkers die zich samen met een aantal andere collega’s bezighoudt met het thema problematisch schulden bij klanten. "Met een aantal collega’s vorm ik de werkplaats problematisch schulden, zoals we dat bij de SVB noemen. In deze werkplaats onderzoeken we hoe de SVB kan bijdragen aan het voorkomen of terugdringen van schulden van haar klanten."

Bellen met klanten
“We besteden extra aandacht aan 1e beslagleggingen*, aanmaningen en incasso, en het niet-gebruik van de AOW. Soms weten mensen namelijk niet dat ze recht hebben op een AOW of ze vergeten deze aan te vragen op het moment dat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Voorheen stuurde we deze mensen een brief, maar er is gebleken dat mensen die in de schulden zitten vaak hun post niet meer openmaken. Nu bellen we klanten op. Ik merk dat deze proactieve houding van de SVB als prettig wordt ervaren. Helaas hebben wij niet van alle klanten de juiste telefoongegevens. Deze klanten sturen wij een kaartje met de vraag of zij ons willen bellen (zie ook Met een ansichtkaart schulden voorkomen).

Wij hopen dat we door deze aanpak onze klanten zoveel mogelijk kunnen helpen in het voorkomen van financiële problemen. Na ons telefoontje kunnen klanten nog afspraken maken met de beslaglegger of we brengen ze in contact met schuldhulpverlening. Regelmatig bellen klanten terug om te vertellen hoe het er nu voorstaat of gewoon om te bedanken. Ik vind het fijn om op deze manier klanten te kunnen helpen en hoop dan ook voor de toekomst dat we deze manier van werken breder kunnen inzetten."

*bij een beslaglegging kan een persoon niet meer vrij beschikken over zijn of haar bezittingen, bijvoorbeeld de AOW omdat deze nog een schuld heeft bij een schuldeiser. De schuldeiser heeft dan via de rechter beslag laten leggen om het verschuldigde bedrag alsnog te krijgen.

Deel deze release