Amstelveen,
23
september
2016
|
03:00
Europe/Amsterdam

Gewenningsperiode verlengd


Onlangs is voor Trekkingsrecht PGB een gewenningsperiode ingegaan, voorafgaand aan de verdere uitrol van rechtmatigheid binnen dit domein. Tijdens deze gewenningsperiode worden declaraties in behandeling genomen, maar tegelijkertijd attendeert de SVB budgethouders erop als hun declaratie nog niet 100% voldoet aan de rechtmatigheidseisen. Hiervoor wordt telefonisch contact opgenomen met de budgethouder of diens vertegenwoordiger. Ook ontvangt de budgethouder een brief van de SVB waarin precies wordt uitgelegd welke informatie moet worden aangevuld of aangepast.

In eerste instantie was besloten dat de gewenningsperiode tot 1 oktober zou duren. Hierover heeft de SVB met budgethouders, verstrekkers en zorgverleners gecommuniceerd. Inmiddels heeft de SVB de opdracht heeft gekregen om deze gewenningsperiode met een maand te verlengen. De gewenningsperiode loopt nu tot 1 november. Voor de budgethouder betekent dit dat hij of zij een maand langer de tijd krijgt om de laatste puntjes op de i te zetten om zo de declaraties aan te passen.

De SVB gaat budgethouders vanaf nu actief informeren over de verlenging van de gewenningsperiode tot 1 november. Zorgverleners (zowel individuele zorgverleners als zorginstellingen) en verstrekkers worden via de gebruikelijke informatiekanalen ook op de hoogte gehouden.