Amstelveen,
11
december
2018
|
15:07
Europe/Amsterdam

Gevolgen Wet Overige fiscale maatregelen 2018

Wat verandert er per 1 januari 2019 door deze wetswijziging?
Op het AOW-pensioen, de Anw-uitkering en de remigratie-uitkering van klanten buiten Nederland gaat de SVB meer loonbelasting inhouden, omdat we door een wetswijziging (Wet Overige fiscale maatregelen 2018) geen heffingskortingen meer mogen toepassen.

Wat betekent dit voor de klanten?
Zij ontvangen een lager netto maandbedrag.

Wat is de aanleiding voor de wetswijziging?
In de wet spreken we van loonbelasting en inkomstenbelasting. Sinds 2015 zijn voor buitenlandse belastingplichtigen beperkingen opgenomen in de inkomstenbelasting. Zij kunnen alleen heffingskortingen krijgen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor de loonbelasting golden deze beperkingen niet. Het gevolg is dat heffingskortingen waar je volgens de loonbelasting recht op hebt, je voor de inkomstenbelasting weer moet terugbetalen. Dit omdat je er voor de inkomstenbelasting geen recht op hebt. Om aan die ongewenste situatie een eind te maken, zijn de regels voor loon- en inkomstenbelasting gelijk getrokken.

Voor welke klanten geldt deze wetswijziging?
Klanten die in Nederland belasting moeten betalen over hun pensioen of uitkering én er voor gekozen hebben om de heffingskortingen te laten toepassen op hun pensioen of uitkering. (Of je in Nederland belasting moet betalen is geregeld in belastingverdragen).

Wat zijn de gevolgen voor deze klanten?
Dat ligt aan de situatie van de klant.

Situatie 1: de klant doet in Nederland aangifte voor de inkomstenbelasting en is kwalificerend buitenlands belastingplichtige*
Deze klanten krijgen de heffingskortingen die ze vanaf 1 januari 2019 niet meer krijgen op hun pensioen of uitkering, terug via de inkomstenbelasting. Voor deze klanten verandert er in principe per saldo dus niets. Het is wel zo dat zij de heffingskortingen achteraf terugkrijgen, terwijl zij gewend waren om deze vooraf te krijgen. Onder voorwaarden kunnen zij een voorlopige aanslag aanvragen. Meer informatie daarover: belastingdienst.nl/internationaal

*voorwaarden kwalificerend buitenlands belastingplichtige

  • Je moet wonen in een EU-, EER-land of in Zwitserland of op één van de BES-eilanden, én
  • Je moet over ten minste 90% van je totale inkomen belasting betalen in Nederland, én
  • Je moet een inkomensverklaring hebben van de belastingdienst in je woonland.

Situatie 2: de klant doet in Nederland aangifte voor de inkomstenbelasting en is buitenlands belastingplichtige (en voldoet niet aan de voorwaarden om kwalificerend buitenlands belastingplichtige te zijn)
Deze klanten hoeven de heffingskortingen niet meer terug te betalen. Voor de loonbelasting hadden zij tot en met 2018 recht op de heffingskortingen, maar voor de inkomstenbelasting niet. Dus voor de inkomstenbelasting moesten zij deze heffingskortingen weer terugbetalen. Vanaf belastingjaar 2019 hoeft dat niet meer. Ook voor deze klanten verandert er in principe per saldo dus niets.