Amstelveen,
26
januari
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Gesprek: Carlijn vertelt over PGB en de Zvw

Bij de Sociale Verzekeringsbank werkt Carlijn van de Wetering bij Dienstverlening PGB. Samen met de collega’s uit haar team is zij aanspreekpunt voor budgethouders met PGB uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Carlijn vertelt over haar werkzaamheden.

Hoe werkt het declareren bij de Zvw precies?

Carlijn: ‘Budgethouders die zorg krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen na afloop van de gewerkte maand hun declaratie bij de SVB indienen. Als we deze declaraties voor de 10e van de maand hebben ontvangen, ontvangt de zorgverlener aan het begin van de volgende maand zijn of haar uitbetaling. De SVB verzamelt alle ontvangen Zvw-declaraties en bieden ze aan bij de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars controleren vervolgens de declaraties. Is er bijvoorbeeld voldoende budget beschikbaar en klopt de gewerkte periode? Wanneer aan alle controlepunten wordt voldaan, betaalt de zorgverzekeraar de declaratie aan de SVB en de SVB betaalt de declaratie aan de zorgverlener uit. Het komt ook voor dat de zorgverzekeraar de declaratie afkeurt. We sturen de budgethouder dan een brief om hem of haar te informeren over de afwijzing en wat zij verder kunnen doen. Daarnaast doen wij nog een extra controle op de afwijzingen, want het kan zo maar zijn dat de afwijzing onterecht was en of er onduidelijkheden van onze kant zijn. We overleggen hierover met de zorgverzekeraar.’

Welke vragen krijg je van budgethouders?

Carlijn: ‘Veel vragen gaan over het uitbetaalmoment. Declaraties die vanuit de Zvw worden betaald, hebben namelijk een andere administratieve doorlooptijd. Hierdoor worden deze op een later tijdstip uitbetaald dan declaraties die via de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg of de Jeugdwet worden uitbetaald. Hierdoor ontstaat soms verwarring. Het kan ook voorkomen dat mensen declaraties indienen voor meerdere budgetten. We betalen die declaraties in een keer, op het Zvw-uitbetaalmoment. Daarnaast krijgen we ook veel vragen over de reden van de afwijzing. Wij kunnen de hoogte van het budget niet zien en dat is voor de budgethouder verwarrend. Als ze hier vragen over hebben, dan kunnen wij ze niet helpen. Ze moeten dan contact opnemen met hun zorgverzekeraar.’

Meer weten?

Op onze website svb.nl/pgb staat meer informatie over betaalmomenten en instructies over het declareren. Vragen over de Zvw? Dan kun je op deze pagina terecht.