Amstelveen,
07
maart
2019
|
15:58
Europe/Amsterdam

Gemeente Veenendaal aan de slag met woon- en adresproblematiek

Vanaf maart pakt de gemeente Veenendaal samen met ketenpartners SVB, UWV, Politie, Belastingdienst MKB en Belastingdienst Toeslagen, woon- en adresproblematiek aan. Door samen te controleren op adressen verbetert de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) en komt fraude eerder aan het licht. Daarnaast wordt ook duidelijk op welke adressen wel zorg- en ondersteuningsvragen zijn, maar waar nog geen ondersteuning geboden wordt.

Door deze samenwerking verwacht de gemeente meer te kunnen doen aan bijvoorbeeld het terugdringen van uitkeringsfraude, belastingfraude en het onrechtmatig gebruik van toeslagen.

Een ander belangrijk doel van de samenwerking is om meer inwoners met schuldenproblematiek te kunnen helpen en ondersteuning te bieden bij het niet benutten van regelingen die er voor deze mensen zijn. Zorgmijders komen eerder aan het licht en kunnen zo de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ook willen de partners vroegtijdige schuldenproblematiek en huisuitzettingsprocedures voorkomen.