Amstelveen,
15
november
2017
|
13:21
Europe/Amsterdam

Gegevensuitwisseling met Polen verbeterd

Ook in het buitenland krijgen waar je recht op hebt. Om dit voor de klanten goed te organiseren, heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) veel contacten met haar zusterorganisaties in het buitenland. Onlangs is er een bezoek gebracht aan Polen, waar afspraken zijn gemaakt over het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen de SVB en het Poolse ZUS. Deze organisatie is in Polen verantwoordelijk voor de uitvoering van sociale verzekeringen.

Op dit moment moeten klanten die in Polen wonen, jaarlijks een zogenoemd ‘bewijs van leven’ aan de SVB overleggen. Eén van de afspraken die nu is gemaakt, is dat de SVB en ZUS onderling overlijdensmeldingen gaan uitwisselen. ‘Een goede ontwikkeling’, zegt Maarten Schurink, voorzitter van de SVB. ‘Zo maken we het voor burgers in Polen die recht hebben op bijvoorbeeld AOW, weer een stukje gemakkelijker.’

Tijdens het werkbezoek is ook gesproken over de uitwisseling van A1-verklaringen. In zo’n verklaring wordt vastgelegd in welk land een burger verzekerd is voor sociale lasten als hij of zij tijdelijk wordt gedetacheerd in het buitenland. ‘In Polen is deze administratie van deze verklaring onlangs anders georganiseerd. Hierdoor kunnen we ook deze belangrijke informatie nu gemakkelijker gaan uitwisselen’, aldus Maarten. Uit Polen ontvangt de SVB soms 70.000 A1-verklaringen per jaar.