Amstelveen,
01
maart
2019
|
16:08
Europe/Amsterdam

Gegevensuitwisseling met ABP / APG

De SVB doet er alles aan om de administratieve last voor burgers zo minimaal mogelijk te maken. Daarom hebben wij met veel ketenpartners, zoals ook pensioenfonds ABP, afgesproken dat we onderling gegevens uitwisselen. Hierdoor hoeft hun uitvoeringsorganisatie APG bepaalde gegevens niet periodiek op te vragen bij burgers.

De SVB heeft recent geconstateerd dat de gegevensuitwisseling met APG tussen december 2013 en mei 2015 voor een beperkte groep klanten van de APG niet goed is verlopen. Voor ongeveer 2000 klanten zijn in die periode geen wijzigingen doorgegeven aan APG. Hierdoor hebben ongeveer 700 klanten een aantal jaar teveel pensioen uitgekeerd gekregen. Het gevolg hiervan is dat deze klanten nu een terugvordering van APG ontvangen. Ongeveer 350 klanten ontvangen een nabetaling, voor ongeveer 1000 klanten zijn er geen financiële gevolgen.

We vinden dit zeer vervelend voor deze klanten en begrijpen dat de ingezette terugvordering door ABP/APG een forse impact heeft op de maandelijkse inkomsten. We hebben inmiddels maatregelen genomen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Als mensen vragen hebben over de persoonlijke gevolgen van deze situatie, dan kunnen zij terecht bij de pensioenuitvoerder APG .

We willen nogmaals benadrukken dat we de ontstane situatie voor de klanten die het betreft zeer betreuren.