Amstelveen,
26
maart
2018
|
15:43
Europe/Amsterdam

Gebruik buitenlands identificatienummer bij vermogensonderzoek

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan haar klanten mag vragen om hun buitenlandse identificatienummer. Dit nummer heeft de Sociale Verzekeringsbank nodig als er in het buitenland vermogensonderzoek moet worden gedaan. Met informatie over het vermogen kan de SVB vaststellen of burgers recht hebben op aanvullende inkomensondersteuning, de AIO-uitkering. Hieronder leggen wij uit waarom en hoe wij vermogensonderzoek doen bij burgers.

Over de AIO-uitkering
De SVB voert de AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) uit. De AIO-uitkering is een aanvulling op het AOW-pensioen als het inkomen onder het wettelijk minimumloon dreigt te komen. Dit kan gebeuren als iemand geen volledig AOW-pensioen heeft opgebouwd en verder geen inkomen heeft. Zo’n 60.000 AOW-gerechtigden hebben op dit moment recht op de AIO.

Voor de AIO-uitkering geldt een vermogenstoets. Het recht kan dan ook veranderen als blijkt dat de burger eigen vermogen heeft. Daarom vraagt de SVB hiernaar op het aanvraagformulier dat klanten invullen. Daarnaast doet de SVB ook vermogensonderzoek, in Nederland en in het buitenland. Dit onderzoek is belangrijk: zo zorgen we ervoor dat uitkeringen rechtmatig worden vastgesteld en dat we het juiste bedrag op het juiste moment uitbetalen.

Vermogen vaststellen
In Nederland krijgt de SVB via bijvoorbeeld het Kadaster informatie over het vermogen van haar klanten. In de landen Turkije, Marokko, Spanje en Suriname zorgen de Bureaus voor Sociale Zaken voor de informatie die de SVB nodig heeft.