Amstelveen,
19
mei
2019
|
13:00
Europe/Amsterdam

De SVB in het kort

Feiten en cijfers

SVB Feiten en Cijfers 2020

 • 5,6 miljoen mensen krijgen een uitkering van de SVB.
 • De SVB heeft over 2019 ruim 49 miljard uitgekeerd.
 • De SVB voert 17 wetten en regelingen uit. 

Verdeling van de klanten over de top 5-regelingen

 • AOW: 62%
 • Kinderbijslag: 33%
 • Anw: 1%
 • PGB: 2%
 • Overig: 2%

Rechtmatigheid sociale verzekeringen

Bij het uitvoeren van wetten en regelingen is het ons doel om klanten te geven waar zij recht op hebben. Op basis van de wet SUWI geldt voor de SVB als geheel een rechtmatigheidsnorm van 99 procent. 

 • AOW: 99,97%
 • Anw: 99,42%
 • AIO: 99,77%
 • Kinderbijslag incl. kindgebonden budget: 99,59%

Digitale verwerking

Steeds meer aanvragen worden automatisch verwerkt bij de AOW en kinderbijslag

 • AOW: 70%
 • Kinderbijslag: 78%

Klanttevredenheid

 • Klanten met een AOW, kinderbijslag, Anw of AIO waarderen de SVB met een 8,2
 • Klanten met een PGB waarderen de SVB met een 7,9

 

Medewerkers bij de SVB

 • De SVB heeft totaal 4.007 medewerkers
 • 53% is vrouw
 • 47% is man

 

Leeftijd medewerkers

 • <25 jaar: 3%
 • 25-34 jaar: 22%
 • 35-44 jaar: 20%
 • 45-54 jaar: 25%
 • 55-64 jaar: 28%
 • 65+ jaar: 2%

 

Kerncijfers sociale verzekeringswetten

AOW

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 41.235
 • Aantal klanten: 3.514.736

AKW (kinderbijslag)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 3.657
 • Aantal klanten: 1.879.282

Anw (algemene nabestaandenwet)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 338
 • Aantal klanten: 25.576

AIO (algemene inkomensondersteuning ouderen)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 330
 • Aantal klanten: 50.930
   

Remigratiewet

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 41
 • Aantal klanten: 6.811

Kindgebonden budget

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 12
 • Aantal klanten: 6.924

Overbruggingsregeling AOW

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 2
 • Aantal klanten: 383

Wko (wet kinderopvangtoeslag)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 1
 • Aantal klanten: 317

Bijstand Buitenland

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 1
 • Aantal klanten: 114

 

   
   
   

Kerncijfers overige regelingen en wetten

PGB (Wlz, Wmo, Jeugdwet)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 2.688
 • Aantal klanten: 129.984

V&O (verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 206
 • Aantal klanten: 18.130

TAS (tegemoetkoming asbestslachtoffers)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 5
 • Aantal klanten: 364

TNS (tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 3
 • Aantal klanten: 14

Compensatieregeling kinderopvangtoeslag

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 296
 • Aantal klanten: 591.933
   

 

Aantal klanten dat gebruikmaakt van de Berichtenbox

 • AOW: 1.254.916
 • Kinderbijslag: 1.017.362

 

Telefonie & website

 • Aantal telefoontjes: 915.615
 • 11.121.863 unieke bezoekers op SVB.nl

Deel deze release