Amstelveen,
15
mei
2019
|
13:00
Europe/Amsterdam

De SVB in het kort

Feiten en cijfers

infographic

Download Feiten en Cijfers 2018

Uitgeschreven tekst voor toegankelijkheid

 

SVB Feiten en Cijfers 2018

 • 5,5 miljoen mensen krijgen een uitkering van de SVB.
 • 45 miljard keert de SVB jaarlijks uit.
 • 15 wetten en regelingen voert de SVB uit.  

 

Verdeling van de klanten over de verschillende regelingen

 • AOW: 62%
 • Kinderbijslag: 34%
 • Anw: 1%
 • PGB: 2%
 • Overig: 1%

 

Rechtmatigheid sociale verzekeringen

 • AOW: 99.995%
 • Anw: 98.805%
 • AIO: 99.598%
 • Kinderbijslag incl. kindgebonden budget: 99.806%

 

Digitale verwerking

Steeds meer aanvragen worden automatisch verwerkt bij de AOW en kinderbijslag

 • AOW: 64%
 • Kinderbijslag: 77%

 

Aantal klanten dat gebruikmaakt van de Berichtenbox

 • AOW: 1.083.537
 • Kinderbijslag: 956.084

 

Klanten in het buitenland 2018

 

Top 15 AOW-gerechtigden

 1. België: 65.594
 2. Duitsland: 47.211
 3. Spanje: 44.905
 4. Turkije: 23.232
 5. Verenigde Staten: 16.134
 6. Canada: 14.237
 7. Frankrijk: 13.993
 8. Australië: 12.817
 9. Marokko: 12.748
 10. Groot-Brittannië: 11.945
 11. Italië: 7.185
 12. Zwitserland: 5.509
 13. Portugal: 5.374
 14. Curaçao: 5.038
 15. Nieuw-Zeeland: 4.627

Totaal 290.909

 

Top 15 kinderbijslag-gerechtigden

 1. Polen: 13.554
 2. België: 7.678
 3. Duitsland: 7.159
 4. Marokko: 2.641
 5. Roemenië: 1.334
 6. Verenigde Staten: 1.058
 7. Spanje: 928
 8. Slowakije: 648
 9. Curaçao: 553
 10. Bulgarije: 478
 11. Frankrijk: 453
 12. Groot-Brittannië: 422
 13. Portugal: 375
 14. Hongarije: 294
 15. Suriname: 259

Totaal 37.834

 

Kerncijfers sociale verzekeringswetten

AOW

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 38.601
 • Aantal klanten: 3.444.930

Anw (algemene nabestaandenwet)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 394
 • Aantal klanten: 29.479

AKW (kinderbijslag)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 3.348
 • Aantal klanten: 1.904.151

Kindgebonden budget

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 8
 • Aantal klanten: 5.964

Bijstand Buitenland

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 1
 • Aantal klanten: 136

AIO (algemene inkomensondersteuning ouderen)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 289
 • Aantal klanten: 47.287

Remigratiewet

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 42
 • Aantal klanten: 7.109

Wko (wet kinderopvangtoeslag)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 1
 • Aantal klanten: 352

Overbruggingsregeling AOW

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 4
 • Aantal klanten: 961

 

Kerncijfers overige regelingen en wetten

PGB Wlz (persoonsgebonden budget wet langdurige zorg)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 1.879
 • Aantal klanten: 42.016

PGB Wmo (persoonsgebonden budget wet maatschappelijke ondersteuning)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 424
 • Aantal klanten: 54.846

PGB (persoonsgebonden budget) Jeugdwet

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 182
 • Aantal klanten: 15.856

TAS (tegemoetkoming asbestslachtoffers)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 5
 • Aantal klanten: 391

TNS (tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 3
 • Aantal klanten: 148

V&O (verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen)

 • Totaal uitgekeerd x 1 mln: 231,5
 • Aantal klanten: 23.961

 

Deel deze release

Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn