Amstelveen,
18
april
2019
|
09:00
Europe/Amsterdam

Eén telefoontje kan het verschil maken

Hoe de SVB invulling geeft aan de landelijke schuldenaanpak

Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werken we aan bestaanszekerheid en eigen regie voor de burger. Dagelijks zetten we ons in om mensen zo eenvoudig mogelijk aan een inkomen te helpen. Tegelijkertijd zien we veel mensen die te veel ontvangen uitkeringen moeten terugbetalen, vaak met boete, of klanten die te maken krijgen met beslaglegging. Het terug- en invorderingsbeleid is een grotendeels geautomatiseerd juridisch en administratief proces geworden, waarbij steeds meer sprake is van efficiency, maar minder sprake is van klantcontact. Veel burgers hebben moeite om alles bij te houden en te begrijpen en weten de weg naar schuldhulpverlening moeilijk te vinden.
Iedereen is het er over eens dat het beter kan en moet. Samen met andere uitvoerders wil de SVB de schuldenproblematiek in Nederland aanpakken. Heel goed zou je zeggen. Echter, in de dagelijkse praktijk gebeurt er nog steeds onvoldoende.

De SVB is géén grote veroorzaker van schulden. Het afgelopen jaar hebben we wel hard gewerkt aan het oplossen en voorkomen van problematische schulden bij onze klanten. Bij beslaglegging, dreigende aanmaning of incasso en niet-gebruik van onze regelingen wordt in de Werkplaats Problematische Schulden persoonlijk contact gezocht om samen met de klant naar een oplossing te zoeken. Een oplossing voor een probleem dat de klant met ons heeft of met een andere instantie. Er samen voor zorgen dat de burger weer zelf de regie in handen kan nemen. Ik vind het van groot belang dat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven nemen.

Mijn ambitie is om persoonlijk dienstverlening op maat te leveren voor de kwetsbare groepen die het hard nodig hebben. Ik ben trots op de behaalde resultaten. De verschillende klantverhalen illustreren dat persoonlijk contact loont. Ik zeg: DOEN!

Simon Sibma
Voorzitter Raad van Bestuur SVB

Downloads

Deel deze release