Amstelveen,
31
december
2020
|
10:25
Europe/Amsterdam

Een kijkje in de Algemene Kinderbijslagwet

De Kinderbijslag is een begrip in Nederland. Elke ouder, verzorger of voogd ontvangt voor de zorg van kinderen tot 18 jaar de kinderbijslag, een tegemoetkoming van de overheid in de opvoeding. Hoe is het begonnen? En waar staan we nu? Tijd om er eens wat dieper in te duiken.

De kinderbijslag… een stukje geschiedenis
De geschiedenis van een nationale regeling kinderbijslag gaat terug tot net voor de Tweede Wereldoorlog. In 1938 werd het wetsvoorstel voor de kinderbijslag ingediend door de toenmalige minister van Sociale Zaken, Carl Romme. De kinderbijslag ondersteunde ouders financieel bij de opvoeding. Overigens hadden ouders aanvankelijk alleen recht op kinderbijslag vanaf het derde kind, omdat men vond dat het loon voldoende was voor het onderhoud van een gezin met twee kinderen. De hoogte van de toeslag was onder meer afhankelijk van het inkomen. Op 1 januari 1941 trad de wet in werking. De Rijksverzekeringsbank, de voorloper van de Sociale Verzekeringsbank, voerde de regeling uit.

Na de oorlog breidde de overheid de regeling uit en kregen zowel werkenden als niet-werkenden kinderbijslag vanaf het derde kind. In 1963 werd deze regeling vervangen door de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Deze wet gaf echter alleen recht op kinderbijslag vanaf het derde kind. Maar ouders konden ook kinderbijslag krijgen voor hun eerste en twee kind. Dat was dan weer geregeld in aparte regelingen, los van de AKW. In 1980 is aan deze situatie een einde gemaakt en is alle wetgeving voor kinderbijslag onder de AKW gebracht.

 Wist je dat…

  • de aanvraag in 2019 in 67,6% van de gevallen door de moeder wordt gedaan? In 2010 was dit zelfs 74,2%.
  • er bijna 2 miljoen huishoudens kinderbijslag ontvangen?
  • 0,9% van de huishoudens in het buitenland woont?
  • de SVB jaarlijks meer dan 3,5 miljard euro kinderbijslag uitkeert?
  • er geen limiet zit aan het aantal kinderen waarvoor een ouder of voogd kinderbijslag kan krijgen? Zolang een ouder, verzorger of voogd aan de voorwaarden voldoet, krijgt men voor elk kind onder de 18 kinderbijslag.
  • de SVB alle namen van geboren kinderen weet omdat wij de kinderbijslag uitbetalen?
  • in 2019 Noah en Emma de populairste kindernamen waren?
  • de SVB ook in 2003 al een lijst met populaire kindernamen publiceerde? Dat jaar stonden Thomas en Sanne bovenaan.

Meest populaire kindernamen 2020
Op 7 januari 2021 is het weer zover: dan publiceert de SVB de lijst met populairste kindernamen van 2020. Omdat de SVB de kinderbijslag uitkeert, heeft zij de namen van alle baby’s die geboren worden. Natuurlijk houdt de SVB rekening met de privacy en zullen de namen die minder dan 25 keer voorkomen niet gepubliceerd worden. Op svbkindernamen.nl vind je de lijsten van de voorgaande jaren.

Klik hier voor meer informatie over de kinderbijslag.

Deel deze release