Amstelveen,
11
februari
2020
|
10:03
Europe/Amsterdam

Eén budget en één aanspreekpunt voor burger met meervoudige zorg

Er zijn houders van een Persoonsgebonden Budget (PGB) die behoefte hebben aan meerdere vormen van zorg of ondersteuning vanuit verschillende wetten. Bijvoorbeeld een combinatie van jeugdzorg en medische zorg thuis. PGB-Budgethouders ervaren in deze ingewikkelde situaties echter veel bureaucratische last. 21 partijen, waaronder de Sociale Verzekeringsbank (SVB), gemeenten, zorgkantoren en het ministerie van VWS hebben hun handtekening gezet onder het uitvoeringsconvenant van het 'Experiment Integraal Budget'. Hiermee beogen de partijen de realisatie van één aanspreekpunt en één budget om de zorgvragen van klanten echt integraal te beantwoorden. 

Niet optimaal geholpen
Meervoudige zorg op basis van verschillende wet- en regelgeving wordt lang niet altijd integraal geleverd. Budgethouders die deze zorg nodig hebben, krijgen daardoor te maken met een groot aantal hulpverleners, indicatiestellers en financieringsvormen. Met als gevolg dat zij veel bureaucratische last ervaren en zich niet optimaal geholpen voelen.

De SVB vindt het belangrijk om de dienstverlening aan haar klanten voortdurend te verbeteren. Eén van de manieren om dit te bereiken is door samenwerking te zoeken met andere organisaties.