Amstelveen,
16
november
2020
|
16:40
Europe/Amsterdam

Dienstverlening op maat

Klantverhalen waarin persoonlijk contact het verschil maakt

Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgen we er voor dat burgers krijgen waar zij recht op hebben. Zo dragen wij bij aan de bestaanszekerheid en het vergroten van de eigen regie van de burger. Om dat te realiseren moeten we soms verder kijken dan de wet. Onze medewerkers verdiepen zich dan in de verhalen achter de burgers en proberen daar waar nodig maatwerk te leveren. Enkele van deze verhalen zijn gebundeld in de publicatie “Dienstverlening op Maat”. De bundel illustreert de bevlogenheid waarmee de medewerkers klaar staan voor de klanten.

Simon Sibma, voorzitter Raad van Bestuur SVB: “Bestaanszekerheid en het vergroten van de eigen regie van burgers kan in veel gevallen met digitale dienstverlening, zoals het automatisch ontvangen van kinderbijslag bij de geboorte van een volgend kind. Tegelijkertijd zijn er ook veel klanten waarbij persoonlijk contact en maatwerk noodzakelijk is. De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld bij de aanpak van problematische schulden ontdekt dat een persoonlijk gesprek met een klant het verschil kan maken. Dit kunnen klanten zijn die bij de SVB een schuld hebben vanwege een onterecht ontvangen uitkering, maar vaker nog gaat het om schulden bij andere instanties die vervolgens beslag laten leggen op een SVB-uitkering, zoals bijvoorbeeld een AOW. Door persoonlijk contact met deze klanten kunnen wij hen in één keer goed van dienst zijn en kunnen we ze mogelijk helpen om situaties met deurwaarders te voorkomen. Wij luisteren naar onze klanten en proberen samen met hen een oplossing te vinden om terug te keren naar een leefsituatie zonder schulden.”

Onlangs heeft ook de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Bas van ’t Wout, de verhalenbundel in ontvangst genomen. Hij zegt hierover het volgende: “Door de coronacrisis lopen meer mensen het risico op ernstige financiële problemen. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen met z'n allen. De SVB is een van de overheidsorganisaties die daar het voortouw in nemen, ook al voor de crisis. Bijvoorbeeld door klanten actief te benaderen als er beslag wordt gelegd op een uitkering, waardoor er sneller duidelijkheid is over hun financiële situatie. De verhalen die SVB nu heeft gebundeld maken duidelijk dat persoonlijke aandacht en een luisterend oor echt het verschil kunnen maken voor mensen met schulden. Goede dienstverlening, mensen helpen, maatwerk bieden. Dat straalt dit boekje uit. Ik raad iedereen aan het te lezen."

Deze manier van het uitvoeren van de regelgeving was voor de jury van de verkiezing ‘Overheidsorganisatie van het Jaar 2020’ de kern om de SVB als winnaar uit te roepen.

Deel deze release