Amstelveen,
12
december
2018
|
11:52
Europe/Amsterdam

De SVB gaat co-ouders beter informeren over het aanvragen van het Kindgebonden budget

Op woensdag 12 december 2018 publiceerde de Nationale Ombudsman het onderzoek “Kind van de rekening? Een onderzoek naar de toegang van co-ouders tot het kindgebonden budget”. Het kindgebonden budget is een maandelijkse bijdrage van de overheid voor gezinnen met kinderen. Deze is gekoppeld aan de aanvrager van de kinderbijslag. De SVB is nauw betrokken geweest bij dit onderzoek en neemt de aanbevelingen die hieruit volgen dan ook zeer serieus. Wij streven er immers naar om onze dienstverlening zo goed en zo toegankelijk mogelijk te maken voor onze klanten.

De Nationale Ombudsman is met de SVB en Belastingdienst Toeslagen in gesprek gegaan over een oplossing voor de problemen met kindgebonden budget bij co-ouderschap. Opheffen van de koppeling met de kinderbijslag, bleek daarbij geen optie. Dit omdat dit zorgt voor grote problemen op andere vlakken. De oplossing zit hem in het verbeteren van de informatieverstrekking.

In 2019 gaan wij daarom samen met Belastingdienst Toeslagen de informatie voorziening voor (potentiële) co-ouders verder ontwikkelen. Wij willen hen in een zo vroeg mogelijk stadium informeren over de mogelijkheden bij het aanvragen van kinderbijslag en kindgebonden budget en de koppeling tussen beide regelingen.

Wilt u het hele onderzoek lezen? Klik dan hier.