De SVB en PGB-regeling

De uitvoeringsrol van de SVB

De SVB is uitvoerder van de PGB-regeling en wij zorgen ervoor dat mensen met een PGB krijgen waar zij recht op hebben. Bij deze regeling zijn meerdere partijen betrokken met ieder zijn eigen taak. Op deze pagina leest u meer over wat een PGB is, welke partijen betrokken zijn, welke taken zij uitvoeren en wat de rol is van de SVB.