Amstelveen,
18
mei
2020
|
10:00
Europe/Amsterdam

De Remigratieregeling in vogelvlucht

Iedereen kan met de Sociale Verzekeringsbank te maken krijgen. Wij zijn er om onze klanten te helpen bij een gebeurtenis in hun leven die gevolgen kan hebben voor hun bestaanszekerheid. Naast een aantal grote regelingen, zoals de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Kinderbijslagwet, voert de SVB ook de Remigratieregeling uit.

Wat houdt de Remigratieregeling in?
De Remigratieregeling is bedoeld voor een bepaalde groep mensen die in Nederland wonen en willen terugkeren naar het land waar ze zijn geboren. Hierbij kunt u denken aan landen als Turkije, Marokko, Suriname en de landen van het voormalige Joegoslavië. Ook asielzoekers en vluchtelingen kunnen recht hebben op een remigratie-uitkering. Men krijgt een maandelijks bedrag krijgen om van te leven. Dat heet de remigratie-uitkering.

Wanneer bestaat er recht op de remigratieregeling?
Een inwoner van Nederland van 55 jaar of ouder kan recht hebben op een remigratie-uitkering indien hij of zij buiten Nederland is geboren en remigreert naar het geboorteland. Verder geldt onder meer als voorwaarde dat de aanvrager:

  • 18 jaar of ouder was toen hij of zij in Nederland kwam wonen- de nationaliteit heeft of had van het geboorteland;
  • 12 maanden aan één stuk een Nederlandse uitkering krijgt voordat hij de remigratie-uitkering aanvraagt;
  • minimaal 8 jaar aan één stuk - voorafgaand aan de aanvraag - met een geldige verblijfsvergunning in Nederland heeft gewoond;
  • geen schulden heeft bij de Rijksoverheid.

Hoe hoog is de remigratie-uitkering?
De hoogte van de remigratie-uitkering hangt af van het land waar iemand gaat wonen. De hoogte is ook afhankelijk van de gezinssituatie van de aanvrager. Iemand die alleenstaand is, krijgt bijvoorbeeld een ander bedrag dan iemand met een partner.

Andere Nederlandse uitkeringen (zoals AOW en WIA) worden van de remigratie-uitkering afgetrokken.

Wist u dat?

  • Er tot 31 december 2024 aanvragen kunnen worden ingediend?
  • De remigratie-uitkering ook kan worden aangevraagd via de app MijnRemigratie? 

Alle informatie over de Remigratieregeling kunt u hier lezen.

Een compleet overzicht van de verschillende regelingen die de SVB uitvoert, is hier te vinden. De Sociale Verzekeringsbank heeft circa 5,5 miljoen klanten. Jaarlijks wordt aan hen circa 43 miljard euro uitgekeerd.

Deel deze release