Amstelveen,
26
maart
2020
|
11:56
Europe/Amsterdam

De oorlogswetten in vogelvlucht

Iedereen kan met de Sociale Verzekeringsbank te maken krijgen. Wij zijn er om burgers te helpen bij een gebeurtenis in hun leven die gevolgen heeft voor hun sociale zekerheid. De SVB voert naast een aantal grote regelingen als de Algemene Ouderdomswet en Algemene Kinderbijslagwet ook de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen 1940-1945 uit.

Wat houden de wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen in?
Deze wetten en regelingen bieden financiële ondersteuning aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië zijn vervolgd, of als burger zijn getroffen door oorlogsgeweld. Als iemand blijvende geestelijke of lichamelijke gezondheidsschade door deze oorlogservaringen heeft, dan bieden de volgende wetten financiële ondersteuning:

De Wuv geeft ondersteuning voor mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië zijn vervolgd. In Europa vond vervolging voornamelijk plaats vanwege ras of geloof. In Azië, in het voormalige Nederlands-Indië, vooral vanwege Nederlandse afkomst of Europese gezindheid.

De Wubo is bedoeld voor slachtoffers van oorlogsgeweld, zoals het direct meemaken van bombardementen of dwangarbeid. Slachtoffers van de ongeregeldheden tijdens de naoorlogse Bersiap-periode (15 augustus 1945 tot 27 december 1949) in Nederlands-Indië vallen ook onder de Wubo (en de AOR).

De AOR biedt financiële ondersteuning aan Nederlandse burgers en dienstplichtigen die in of na de Tweede Wereldoorlog in Azië oorlogsletsel hebben opgelopen (tussen december 1941 en februari 1954).

Voor verzetsstrijders is in 1947 de Wet buitengewoon pensioen (Wbp) ingevoerd.

Wist u dat?

  • Verwonding door ontploffende munitie of ander oorlogstuig uit de Tweede Wereldoorlog ook onder oorlogsgeweld valt, zelfs als dit nu nog gebeurt?
  • De wetten worden gefinancierd met Nederlands belastinggeld en geen schadevergoeding zijn van de Duitse of Japanse overheid?

Alles weten over de wetten voor oorlogsgetroffenen? Klik hier.

Een compleet overzicht van de verschillende regelingen die de SVB uitvoert, is hier te vinden.

Deel deze release