Amstelveen,
23
augustus
2017
|
11:30
Europe/Amsterdam

De AOW van toen en nu

Ruim 3,3 miljoen mensen in binnen- en buitenland ontvangen maandelijks hun AOW van de Sociale Verzekeringsbank. Ook vandaag weer. De AOW kent haar oorsprong in 1957. Dit ouderdomspensioen werd in dat jaar uitgekeerd aan 738.693 mensen. Wat is er veranderd sinds die tijd en hoe gaat de AOW zich ontwikkelen? Robert Olieman, manager Informatie, Analyse en Onderzoek bij de SVB legt uit.

1. Hoe is de AOW veranderd sinds de invoering in 1957?
‘De AOW was in 1957 een heel laag bedrag. Het was eigenlijk een tegemoetkoming voor het hele gezin. Er bestond niet zoiets als een aparte AOW voor mannen of vrouwen. In 1964 is het bedrag zo verhoogd zodat het mensen hielp om een sociaal minimum te hebben. In 1980 is de koppeling van de AOW aan het minimumloon in de wet vastgelegd. Vanaf 1985 werd de gelijke behandeling van mannen en vrouwen AOW een feit. Vanaf dat jaar kunnen mannen én vrouwen afzonderlijk aanspraak doen op AOW. Een grote verandering is in 2013 gekomen toen de leeftijdsverhoging is ingevoerd. De AOW is niet meer standaard voor mensen als ze 65 worden, maar wordt stapje voor stapje verhoogd tot 67 jaar in 2021. Daarna wordt er gekeken naar de levensverwachting van mensen en de AOW leeftijd wordt daarmee verder verhoogd.’

2. Is de groep die AOW ontvangt, veranderd sinds de invoering?
‘Wat je ziet is dat steeds meer mensen AOW ontvangen. Het aantal AOW’ers is sinds 1957 sterk gestegen. Toen de AOW voor het eerst werd uitgekeerd ging het om 8,6% van de Nederlandse bevolking. Nu is dat al 18,2%. Daarnaast is de uitvoering van de AOW steeds internationaler geworden. Mensen gaan in het buitenland wonen of mensen komen juist vanuit andere landen in Nederland wonen. In 1957 keerden we eigenlijk alleen uit in Nederland, nu hebben we al zo’n 10% van de AOW’ers in het buitenland wonen. Verder hebben we steeds meer te maken met zogenaamde ‘gekorte AOW’s’. Mensen die een gedeelte van de AOW opbouwen of ontvangen. Dit is op dit moment bij meer dan 20% van alle nieuwe AOW uitkeringen het geval.

3. Hoe ziet de toekomst van de AOW eruit, denk je?
‘Dat vind ik lastig te voorspellen. Er is op dit moment een maatschappelijke discussie over de AOW waarbij gesproken wordt over flexibilisering van de AOW en waarbij bijvoorbeeld over extra aandacht voor de ‘zware beroepen wordt gesproken’. Wat de uitkomst van die discussies ook wordt, ik blijf wel denken aan de basisgedachte van de AOW. Die was simpel. En dat vond ik de charme van de regeling. Een minimuminkomen voor ouderen in hun pensioentijd. Ik zou het mooi vinden als die simpelheid de basis blijft voor de toekomstige AOW.’


Meer over de uitvoering van de AOW is hier te lezen.