Amstelveen,
08
november
2018
|
14:03
Europe/Amsterdam

De AOW in vogelvlucht

Iedereen kan met de Sociale Verzekeringsbank te maken krijgen. Wij zijn ervoor om burgers te helpen bij een gebeurtenis in hun leven die gevolgen heeft voor hun sociale zekerheid. Bijvoorbeeld als iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, of als er een kind is geboren. De SVB keert uit waar iemand recht op heeft en informeert over mogelijke veranderingen. Ook controleert de SVB of betalingen rechtmatig zijn. Zo voorkomen en bestrijden we misbruik en zorgen we ervoor dat burgers krijgen waar zij recht op hebben.

Welke regelingen voert de SVB uit?

Als zelfstandig bestuursorgaan voert de SVB wetten en regelingen uit voor verschillende overheidsorganisaties. Op een rij de vijf grote regelingen van de SVB:

  • Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen (AIO)
  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  • Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Algemene Nabestaandenwet (Anw)

Een compleet overzicht van de verschillende regelingen die de SVB uitvoert, is hier te vinden.

Graag willen we dit keer een toelichting geven op de tweede regeling uit bovenstaand overzicht, de AOW.

Wat is de AOW? En wat is de rol van de SVB?

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet (AOW). Deze wet regelt het basispensioen van de overheid. Mensen met de AOW-leeftijd krijgen AOW als ze hiervoor verzekerd zijn geweest. Wij, de SVB, betalen de AOW.

Hoe bouw je recht op AOW-pensioen op?

Het AOW-pensioen is een pensioen dat per jaar wordt opgebouwd. Elk jaar in Nederland wonen of werken levert 2% van het pensioen op. Bereikt iemand de pensioengerechtigde leeftijd, dan is er dus 50 x 2% = 100% recht op AOW-pensioen opgebouwd.

Vanaf wanneer heb je recht op de AOW?

Nederlandse burgers hebben recht op AOW vanaf de dag dat ze de AOW-leeftijd bereiken. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Blijven mensen gemiddeld langer leven? Dan gaat de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden omhoog. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Ook in 2023 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden, omdat de levensverwachting minder snel is gestegen.

Hoe hoog is het AOW-pensioen?

Het bedrag dat mensen ontvangen, is gerelateerd aan het wettelijk minimum loon (WML). Voor het AOW-pensioen geldt:

  • Als iemand is getrouwd, dan ontvangt hij of zij maximaal 50% WML. Het gezin samen heeft dan 100% WML als beide partners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

  • Is iemand alleenstaand, dan ontvangt hij of zij 70% WML.

De precieze bedragen zijn hier te vinden.

Wist u dat?

  • Burgers ongeveer 5 maanden voor de AOW-leeftijd, een brief van de SVB ontvangen over het aanvragen van hun AOW?
  • Het kan zijn dat er geen volledig AOW-pensioen is opgebouwd, bijvoorbeeld omdat men een tijd buiten Nederland heeft gewoond? Er kan dan wellicht ook een AIO-aanvulling worden aangevraagd. Je komt hier alleen voor in aanmerking als je weinig andere inkomsten hebt en wanneer je dus niet rond kunt komen van een AOW uitkering.

Alles over de AOW? Lees hier.

De Sociale Verzekeringsbank heeft circa 5,5 miljoen klanten. Jaarlijks wordt aan hen circa 43 miljard euro uitgekeerd. Het overgrote deel van de klanten zijn burgers met een AOW-pensioen. In 2017 ontvingen ruim 3,4 miljoen klanten een AOW-pensioen. Hiermee is jaarlijks ongeveer 37,5 miljard euro gemoeid.