Amstelveen,
13
november
2019
|
11:08
Europe/Amsterdam

De Algemene Rekenkamer benoemt knelpunt bij toekenning AIO

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Elke maand zorgt de SVB er voor dat 3,5 miljoen mensen tegen lage uitvoeringskosten een AOW ontvangen. De Algemene Rekenkamer (ARK) constateert in het rapport ‘Ouderdomsregelingen ontleed’ dat een deel van de AOW-gerechtigden onder het bestaansminimum leeft. Dit komt omdat zij geen andere inkomstenbronnen hebben. Een oplossing zou kunnen zijn als ze de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) aanvragen. Dit is een uitkering bedoeld voor burgers die geen volledig AOW-pensioen ontvangen. De SVB spant zich in om deze mensen te bereiken. De AIO is echter een inkomensafhankelijke regeling. Hierdoor heeft de SVB gegevens nodig van onder andere het UWV of de Belastingdienst.

De Algemene Rekenkamer heeft deze bevindingen gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In dit rapport doet de Rekenkamer ook aanbevelingen om ervoor te zorgen dat de SVB deze burgers kan bereiken.

Jan Mulder, directeur Dienstverlening bij de SVB: ‘Het is goed om te zien dat er aandacht wordt gevraagd voor het niet-gebruik van regelingen, waaronder de AIO. Alle burgers moeten krijgen waar zij recht op hebben en de SVB wil hierin haar taak goed volbrengen. Het terugdringen van niet-gebruik staat bij de SVB dan ook hoog op de agenda en we pleiten voor meer mogelijkheden om het niet-gebruik tegen te gaan.’

Het bericht en het rapport van de Algemene Rekenkamer is hier te lezen.

Deel deze release