Amstelveen,
25
oktober
2018
|
14:01
Europe/Amsterdam

De AIO-aanvulling in vogelvlucht

Iedereen kan met de Sociale Verzekeringsbank te maken krijgen. Wij zijn ervoor om burgers te helpen bij een gebeurtenis in hun leven die gevolgen heeft voor hun sociale zekerheid. Bijvoorbeeld als iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, of als er een kind is geboren. De SVB keert uit waar iemand recht op heeft en informeert over mogelijke veranderingen. Ook controleert de SVB of betalingen rechtmatig zijn. Zo voorkomen en bestrijden we misbruik en zorgen we ervoor dat burgers krijgen waar zij recht op hebben.

Welke regelingen voert de SVB uit?
Als zelfstandig bestuursorgaan voert de SVB wetten en regelingen uit voor verschillende overheidsorganisaties. Op een rij de vijf grote regelingen van de SVB:

  • Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen (AIO)
  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  • Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Algemene Nabestaandenwet (Anw)

Een compleet overzicht van de verschillende regelingen die de SVB uitvoert, is hier te vinden. De eerste regeling uit bovenstaand overzicht, de AIO, wordt hieronder uitgelicht.

Wat is de AIO?
Iedereen in Nederland heeft recht op een minimumbedrag aan inkomen. Elk jaar stelt de regering vast welk bedrag dat is, het wettelijk minimumloon. Heeft een burger minder inkomen dan het minimumloon en bereikt hij of zij de AOW-gerechtigde leeftijd, dan kan er recht zijn op de ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO). De AIO-aanvulling is een onderdeel van de Participatiewet.

Wist u dat?

  • Burgers ongeveer 5 maanden voor de AOW-leeftijd, een brief van de SVB ontvangen over het aanvragen van hun AOW?

  • Het kan zijn dat er geen volledig AOW-pensioen is opgebouwd, bijvoorbeeld doordat de burger een tijd buiten Nederland heeft gewoond? Er kan dan wellicht een AIO-aanvulling worden aangevraagd.

  • Er soms ook een AIO-aanvulling kan worden aangevraagd als een partner zelf nog geen AOW ontvangt en verder weinig of geen inkomsten geeft?

  • De AIO-aanvulling vanaf de AOW-leeftijd kan worden uitgekeerd, als beide op tijd zijn aangevraagd?

  • De AIO-aanvulling wordt betaald vanaf de datum van de aanvraag? Er is geen terugwerkende kracht.

Wat zijn voorwaarden voor het ontvangen van een AIO?
Een belangrijke voorwaarde is dat deze persoon in Nederland woont en dat er minder eigen vermogen is dan is toegestaan om in aanmerking te komen voor deze regeling. De burger is verplicht om eigen vermogen aan de SVB te melden. Dit geldt ook voor vermogen in het buitenland. Als dit eigen vermogen niet is doorgegeven aan de SVB, dan kan de SVB een onderzoek naar het vermogen starten. Dit onderzoek kan zowel in Nederland als in het buitenland plaatsvinden.

Alles over de AIO-aanvulling leest u hier.