Amstelveen,
23
maart
2020
|
13:56
Europe/Amsterdam

Coronavirus en wonen of werken over de grens: de sociale verzekering verandert in principe niet

Het kabinet heeft tijdelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Veel mensen moeten dan ook thuiswerken. Voor grensarbeiders kan dit betekenen dat zij daardoor in een ander land werken dan normaal. Deze bijzondere situatie heeft echter geen gevolgen voor de sociale verzekeringen van grensarbeiders.

Eén stelsel van sociale zekerheid in de EU
Het uitgangspunt van de Europese Unie-wetgeving is dat slechts één stelsel van socialezekerheidsregels op een burger van toepassing kan zijn. Onder normale omstandigheden betekent dit dat een inwoner van België, die uitsluitend in Nederland arbeid verricht voor een Nederlands bedrijf, valt onder de Nederlandse sociale zekerheid. Wanneer deze grensarbeider echter thuiswerkt, verricht hij ook werk in België. In dat geval zouden andere regels gelden die nadelig voor de grensarbeider kunnen zijn. Zo kan hij of zij door de andere socialezekerheidsregels een lagere pensioenopbouw hebben.

Geen wijziging sociale verzekering
Nu door de coronacrisis grensarbeiders gedwongen thuis moeten werken, zou dit een onbedoeld nadelig effect voor hen hebben. Daarom is besloten dat de huidige maatregelen nu dus geen effect hebben op de sociale zekerheidsregels voor grensarbeiders die niet een nieuwe werkgever hebben of krijgen.

Wanneer verandert de sociale verzekering wel

De sociale zekerheidsregels veranderen wel als een grensarbeider:

  • geen werkgever had, maar start met werken voor een werkgever in een andere lidstaat, of
  • een werkgever had, maar naar een nieuwe werkgever wisselt die in een andere lidstaat is gevestigd

Een grensarbeider is dan (ook terwijl hij of zij thuis werkt) verzekerd in de lidstaat waar hij of zij normaal voor de nieuwe werkgever zal werken, als de verplichting om thuis te werken vanwege het coronavirus is opgeheven.

Mochten de maatregelen rond het coronavirus langer duren? En zorgen deze op een later moment toch voor een verandering in de sociale verzekering? Dan melden wij dit op onze website.

Deel deze release