Amstelveen,
15
februari
2017
|
13:57
Europe/Amsterdam

Compensatieregeling PGB van start

De uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (PGB) verliep begin 2015 niet vlekkeloos. Voor mensen die hierdoor zijn gedupeerd heeft de staatssecretaris van VWS een compensatieregeling vastgesteld. Deze regeling loopt van 1 maart tot en met 31 mei en kan online worden aangevraagd: www.compensatieregelingpgb.nl.

Voorwaarden
Budgethouders en zorgverleners kunnen nu een aanvraag indienen voor financiële compensatie. Dan moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website. Er is ook een apart telefoonnummer waar mensen terecht kunnen met vragen: 070 - 2090999.

Achtergrond
Bij de start van Trekkingsrecht PGB liepen de uitbetalingen van de persoonsgebonden budgetten vertraging op. Hierdoor werden declaraties van zorgverleners te laat uitbetaald en ondervonden budgethouders veel last hiervan. Om budgethouders en zorgverleners tegemoet te komen, heeft de staatssecretaris van VWS een compensatieregeling vastgesteld. De regeling wordt uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers.