Amstelveen,
19
mei
2017
|
10:21
Europe/Amsterdam

Compensatieregeling PGB: aanvragen voor 31 mei

Budgethouders en zorgverleners die in 2015 grote financiële kosten hebben gemaakt door te late uitbetalingen vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mogelijk een financiële vergoeding krijgen. Let op: er gelden bepaalde voorwaarden én de aanvraag voor compensatie moet uiterlijk vóór 31 mei 2017 binnen zijn. Aanvragen kan via www.compensatieregelingpgb.nl.

De Compensatieregeling trekkingsrecht pgb wordt uitgevoerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit omdat de uitbetaling vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) begin 2015 niet voor iedereen op tijd verliep. Sommige mensen hebben hierdoor extra kosten moeten maken. Bijvoorbeeld belkosten, verzendkosten of kosten voor het inhuren van extra personeel. Voor dit soort kosten kan mogelijk een financiële compensatie worden aangevraagd.

Doe de test
De compensatieregeling loopt van 1 maart t/m 31 mei 2017 en kan online worden aangevraagd via www.compensatieregelingpgb.nl. Op deze website kunnen budgethouders en zorgverleners ook een test (een quick scan) doen. In enkele klikken zien zij of ze voor de compensatieregeling in aanmerking komen. Hieronder staan de voorwaarden van de compensatieregeling.

Voorwaarden compensatie
Budgethouders en zorgverleners kunnen in aanmerking komen voor compensatie als:

  • Er in 2015 sprake was van één of meer te late betalingen vanuit het PGB: dat is een betaling die langer dan 30 dagen na de factuurdatum is gedaan;
  • Zij daardoor aanzienlijke extra kosten hebben moeten maken;
  • Deze kosten behoren tot de categorieën die genoemd worden in de regeling. Zoals telefoonkosten, kosten voor het afsluiten van een lening, gebruik van eigen geld en kosten voor het inzetten van extra personeel. Lees in de beleidsregel Compensatiergeling trekkingsrecht pgb meer over de categorieën;
  • Deze kosten hoger zijn dan de drempelbedragen die in de regeling staan. Lees in de beleidsregel Compensatiergeling trekkingsrecht pgb meer over de drempelbedragen;
  • Zij kunnen aantonen dat de kosten samenhangen met de te late betaling vanuit het pgb. Deze bewijsplicht geldt niet voor telefoon/porto/postkosten. En ook niet voor de kosten voor het gebruik van eigen middelen indien deze niet hoger zijn dan € 75,00.

Aanvraagformulier
Denkt een budgethouder of zorgverlener na de test recht te hebben op de compensatieregeling? Dan kunnen zij hier het aanvraagformulier invullen.

Vragen?
Op de website www.compensatieregelingpgb.nl kunnen bezoekers een contactformulier invullen. Op deze website staan ook antwoorden op veel gestelde vragen. Bellen kan ook via het klantcontactcentrum 070 – 20 90 999.