Amstelveen,
09
mei
2017
|
10:38
Europe/Amsterdam

‘Cliëntenraden moeten ons voeden’

In het nieuwste magazine van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) staat een interview met bestuursvoorzitter Maarten Schurink van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Schurink vertelt daarin over het belang van een voor een dienstverlenende organisatie zoals de SVB: ,,Een cliëntenraad kan knelpunten en problemen blootleggen, die niet direct bij de SVB binnenkomen.’’

De LCR brengt jaarlijks een online magazine uit met een bepaald thema. Het thema van het meest recente aprilnummer is ‘cliëntenparticipatie van de toekomst’. Schurink legt in het interview uit dat een cliëntenraad hard nodig is om behoeften en wensen van klanten scherp te krijgen. Via de cliëntenraad kan de SVB toetsen hoe haar beleid bij klanten aankomt. Schurink: ,,We kunnen daarbij nooit genoeg signalen uit de praktijk krijgen.’’

Daarnaast is de bestuursvoorzitter van de SVB van mening dat het belangrijk is dat de cliëntenraad gerichte klantcasussen aandraagt. Algemene zaken komen namelijk ook wel via andere wegen bij de SVB binnen. Bijvoorbeeld via contact met de klant of analyses van bepaalde gegevens. ,,Juist individuele verhalen staan symbool voor veel meer mensen’’, vertelt Schurink. ,,Daar moet je een lijn in zien.’’

Tot slot kent Schurink de cliëntenraad nog een andere belangrijke taak toe. Namelijk die van het leggen van dwarsverbanden. Op die manier kunnen andere maatschappelijke problemen worden opgespoord, waarin de SVB mogelijk een rol kan spelen. Als voorbeeld geeft Schurink een dwarsverband aan tussen klanten die een Anw-uitkering (Algemene nabestaanden wet) ontvangen en schulden hebben. Het liefst ziet hij dat een cliëntenraad nog breder kijkt. Tussen organisaties als de SVB, UWV en gemeenten, maar ook tussen cliëntenraden onderling. ,,Alleen dan krijgen wij te horen hoe die werelden niet goed op elkaar aansluiten en wat wij daarin kunnen betekenen’’, aldus Schurink.

Lees het volledige interview met Maarten Schurink in het online magazine van de LCR blz. 20 van april 2017.