Amstelveen,
23
november
2016
|
21:31
Europe/Amsterdam

Budgethouders Wlz positief over SVB

Samenvatting

De zorgkantoren hebben onderzoek gedaan onder de burgers die van hen een persoonsgebonden budget ontvangen uit de Wet langdurige zorg. Zorgverzekeraars Nederland heeft vandaag de uitkomsten van dit onderzoek aangeboden aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Er is ook een aantal vragen gesteld over de dienstverlening van de SVB. Gemiddeld geeft de budgethouder Wlz de SVB een 6,7. 

Budgethouders zijn behoorlijk positief over Mijn PGB. Een meerderheid (77%) geeft aan dat het (heel) gemakkelijk is om de portal te gebruiken. Budgethouders zijn doorgaans tevreden over de informatie op de website van de SVB en de meesten vinden de informatie die erop staat duidelijk. Ook vindt een meerderheid de zorgovereenkomsten makkelijk op te stellen. De meeste budgethouders geven aan dat de uitbetaling aan de zorgverleners (inmiddels) goed verloopt; 80% geeft aan dat het altijd of meestal op tijd is. De (telefonische) bereikbaarheid van de SVB is ook grotendeels op orde.

Blijven verbeteren
Uit de open antwoorden van de budgethouders blijkt dat de betalingen en telefonische bereikbaarheid bij de opstart in 2015 lange tijd niet goed waren, maar dat de situatie inmiddels verbeterd is.
Gevraagd naar wat de SVB goed doet als het om PGB-zaken gaat, wordt door de budgethouders vaak aangegeven dat de SVB hen werk uit handen neemt: ‘Ik vind het fijn dat ik de financiële rompslomp niet meer heb’, ‘Prettig dat de loonadministratie gedaan wordt’ en ‘Scheelt mij veel gedoe’.

Christine Nijkamp, directeur Dienstverlening PGB bij de SVB, over het onderzoek: ‘Ik ben trots op de resultaten van dit onderzoek. Het is goed om te lezen dat budgethouders echt ervaren dat onze dienstverlening zoveel is verbeterd. En natuurlijk blijven we ons inzetten om onze dienstverlening steeds verder te blijven verbeteren. Het onderzoek geeft daar goede aanknopingspunten voor.’

Publicatie
Deze resultaten van het onderzoek zijn vandaag door Zorgverzekeraars Nederland namens alle zorgkantoren aangeboden aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook is een bericht gepubliceerd op de website van Zorgverzekeraars Nederland.