Amstelveen,
02
november
2018
|
10:19
Europe/Amsterdam

Budgethouders geven de SVB een 7,4

Budgethouders waarderen de dienstverlening van de Sociale Verzekeringsbank met gemiddeld een 7,4. Dit is gebleken na onderzoek in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland. Zij hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de uitvoering van het PGB in de Wet langdurige zorg door zorgkantoren. In 2016 gaven de budgethouders de SVB nog een 6,7 voor de dienstverlening.

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek

  • Van de budgethouders geeft 69% aan gebruik te maken van de persoonlijke digitale omgeving MijnPGB. Hiervan vindt 91% het (heel) gemakkelijk. Dit is een verbetering ten opzichte van 2016.

  • De informatie over PGB die op onze website staat, is wat de budgethouders betreft grotendeels op orde. Men vindt er in de regel voldoende informatie en vindt die informatie ook duidelijk weergegeven.

  • 64% van de budgethouders geeft aan het (heel) makkelijk te vinden om een modelovereenkomst op te stellen. 22% ervaart dit echter als niet eenvoudig.

  • 89% van de budgethouders geeft aan dat de SVB zorgverleners meestal of zelfs altijd op tijd uitbetaalt, 5% geeft aan dat dit (soms) niet op tijd gebeurt.

  • Budgethouders zijn doorgaans tevreden over het contact met de SVB: 78% geeft aan dat de SVB hen goed te woord staat als er contact is.

  • Twee derde van de ondervraagden geeft daarnaast ook aan tevreden te zijn met de hulp die ze krijgen van de SVB mochten er zaken rondom het PGB niet in één keer goed zijn gegaan.

Het onderzoek

In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland heeft onderzoeksbureau ResearchNed in navolging van 2016 een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de uitvoering van het PGB in de Wet langdurige zorg door zorgkantoren. Het gaat om een cliëntenraadpleging onder ‘actieve’ budgethouders en het geeft inzicht in de kwaliteit van het functioneren van zorgkantoren en de SVB.