Amstelveen,
30
november
2017
|
10:04
Europe/Amsterdam

Blog: voorlichting AOW- pensioen in Boston

Wie in Nederland heeft gewoond of gewerkt, heeft vaak recht op een AOW-pensioen. Ook na verhuizing naar een ander land. Maar niet iedereen die uit Nederland is vertrokken, is op de hoogte van zijn of haar AOW-rechten. Daarom is de SVB dit najaar gestart met extra acties om (toekomstige) AOW-gerechtigden in het buitenland te informeren.

Door Hilbert Elskamp (beleidsmedewerker bij internationale handhaving)

Op zaterdag 18 november heb ik samen met collega's in Boston (V.S.) een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor toekomstige AOW klanten die in de VS wonen. We hebben dit gedaan om AOW’ers in het buitenland te wijzen op hun AOW rechten. 

Presentatie samen met Netherlands America Foundation

Er waren ongeveer 30 belangstellenden aanwezig bij de presentatie die we hielden samen met de Netherlands America Foundation (NAF). De presentatie was ook tegelijkertijd online te volgen: zo’n 170 klanten vanuit de verschillende Amerikaanse staten keken mee. Bijzonder om te zien dat er zoveel interesse was. Bij de presentatie was een vertegenwoordiger van het Nederlandse consulaat aanwezig: zowel het consulaat als het Amerikaanse zusterorgaan (SSA) zijn ook bij de voorbereidingen betrokken geweest.  

Veel vragen en feedback

We kregen veel vragen over de aanvraagprocedure AOW, de wijze waarop de AOW uitbetaald kan worden (in de VS of NL) en vragen over de rolverdeling bij de aanvraag (wat doet de SSA en wat doet de SVB?). Tijdes en na de sessie kwam er veel positieve feedback vanuit de hele V.S.; het was mooi om te merken dat onze voorlichting veel vragen van onze klanten beantwoordt. Wij willen het graag ook voor geïnteresseerden in andere landen gaan doen, al dan niet via online webinars: het is voor herhaling vatbaar! In Boston zijn we nu ook toegevoegd aan een nieuwsgroep op de NAF Boston site waardoor ook we gemakkelijk extra vragen kunnen beantwoorden.  

De presentatie ook bekijken?

Deze presentatie is met een link (http://thenaf.org/events/naf-boston-aow-pension-paid-us/) op de site van NAF Boston gezet en is ook op Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=e9D4YTozyWg) te vinden.