Amstelveen,
10
januari
2020
|
12:01
Europe/Amsterdam

Bezoek minister Knops van Binnenlandse Zaken aan de SVB

Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bezocht op woensdag 8 januari de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het bezoek was bedoeld om de minister mee te nemen in de (digitale) dienstverlening van de SVB.

Innovatie en werken vanuit 'de bedoeling' 
De SVB heeft haar dienstverlening duidelijk en toegankelijk gemaakt voor burgers. De minister kreeg een beeld van de stappen die de organisatie heeft gezet op het gebied van (digitale) inclusie. De nieuwe, toegankelijkere website, de brieven aan de burger en de samenwerking met gemeenten zijn hier voorbeelden van. Deze sluiten aan op de overheidscampagnes NLDIGIbeter en Direct Duidelijk.

Een ander onderwerp van gesprek was werken volgens ‘de bedoeling’ bij de SVB. Daar waar regels of procedures de eigenlijke bedoeling van de wet in de weg staan, zoekt de SVB een oplossing waarmee de burger het best geholpen is.

Verder liet het SVB-innovatielab Novum de minister zien hoe er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën, onder andere aan de hand van de proef met voice technologie.

Tot slot sprak de minister met de raad van bestuur en de voorzitter van de Manifestgroep over de dilemma’s waar de uitvoering mee te maken heeft. Onderwerpen waren IT, continuïteit, verandercapaciteit en de complexiteit van wetgeving.