Amstelveen,
25
mei
2018
|
13:34
Europe/Amsterdam

Bescherming van de privacy van onze klanten

Vanaf vandaag is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook binnen de SVB nemen wij alle maatregelen die nodig zijn om gegevens van onze klanten te beschermen. Vanaf vandaag kunnen klanten daarom op onze website lezen hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.  

De SVB had altijd al veel aandacht voor privacy en deze aandacht blijft van hetzelfde niveau. Dat moet ook, want om ons werk goed te kunnen doen verwerken wij veel gegevens van onze klanten. Denk aan NAW gegevens, contactgegevens en BSN-nummer, maar soms ook specifiekere gegevens als de regeling of uitkering daarom vraagt. Ook brengen we gegevens soms met elkaar in verband en geven we ze door aan andere instanties wanneer dat wettelijk verplicht is of nodig is voor het uitvoeren van onze taak.

De AVG

De SVB voldoet aan alle eisen van de AVG als het gaat om de rechten van klanten. Burgers kunnen de gegevens die wij verwerken vanaf vandaag inzien, dit heet het ‘inzagerecht’. Al langere tijd heeft de SVB een Functionaris Gegevensbescherming in dienst die erop toeziet dat de SVB zich houdt aan de Wet op de privacy en die zorgt voor een correcte afhandeling van mogelijke datalekken.

Meer informatie

Onze klanten kunnen meer informatie vinden over de AVG op onze privacy portal. Daar is ook ons privacy statement te lezen.