Artikelen met de tag 'svb' | SVB

SVB - Archief (svb)

2020
08
juli
2020
| 10:24 Europe/Amsterdam
Diana Starmans, bestuurslid van de Sociale Verzekeringsbank, ondertekende op donderdag 2 juli 2020 namens de Raad van Bestuur het Charter Diversiteit. Deze ondertekening onderschrijft de ambitie van de SVB om een inclusieve en diverse organisatie te ...
Lees meer
12
maart
2020
| 17:29 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een nieuwe cao. Deze week stemden zowel de leden van de vakbonden FNV en CNV in grote meerderheid, respectievelijk 80 en 88 procent, vóór het onderhandelaarsakkoord. Deze cao biedt de medewerkers onder andere e...
Lees meer
2019
09
september
2019
| 09:24 Europe/Amsterdam
Hoe wendbaar kan en moet een overheidsorganisatie zijn? Hoe kunnen overheidsorganisaties samen problemen van burgers oplossen? De Universiteit Leiden gaat samenwerken met zes overheidsorganisaties die hun deuren openen voor onderzoek en gezamenlijke ...
Lees meer
18
juli
2019
| 13:13 Europe/Amsterdam
Dinsdag 16 juli ondertekenden Simon Sibma, bestuursvoorzitter van de SVB, en algemeen directeur van UWV Tof Thissen een samenwerkingsovereenkomst tussen UWV en de SVB. Het doel is om eind 2020 te voldoen aan de banenafspraak. Natuurlijk gaat het om m...
Lees meer
20
juni
2019
| 13:37 Europe/Amsterdam
In het weekend van 26 en 27 oktober 2019 vindt de UWV & SVB Hackathon plaats in Eindhoven op het Strijp-S terrein. Studenten worden uitgedaagd om in teams hun creativiteit en skills los te laten op klantsituaties (cases) uit de praktijk. Deelnemers k...
Lees meer
29
maart
2019
| 11:30 Europe/Amsterdam
Dienstverlening PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft deze week in samenwerking met Secoya voor het eerst de regenboogvlag gehesen. Secoya is het bedrijventerrein waar Dienstverlening PGB onderdeel van is. De regenboogvlag symboliseert dat ...
Lees meer
01
maart
2019
| 16:08 Europe/Amsterdam
De SVB doet er alles aan om de administratieve last voor burgers zo minimaal mogelijk te maken. Daarom hebben wij met veel ketenpartners, zoals ook pensioenfonds ABP, afgesproken dat we onderling gegevens uitwisselen. Hierdoor hoeft hun uitvoeringsor...
Lees meer
25
januari
2019
| 15:49 Europe/Amsterdam
Het kan een lange weg zijn voor mensen om schulden die zijn ontstaan, weer af te lossen. Daarom geven veel bedrijven hun schulden uit handen aan een gerechtsdeurwaarder. Deze deurwaarder moet dan samen met de burger zorgen dat de schuld wordt afbetaa...
Lees meer
2018
28
november
2018
| 21:00 Europe/Amsterdam
Naast de AOW en kinderbijslag verzorgt de Sociale Verzekeringsbank ook verschillende regelingen voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit zijn onder andere de uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (V&O), ...
Lees meer
01
november
2018
| 08:47 Europe/Amsterdam
Hackathon UWV-SVB, oplossingen voor concrete klantvraagstukkenDe derde editie van de Hackathon UWV-SVB, een initiatief van stichting TOSV, was op 27 en 28 oktober. Elf teams met hackers bogen zich over twee actuele klantvraagstukken van SVB en UWV. I...
Lees meer
21
september
2018
| 11:35 Europe/Amsterdam
Het nieuwe nummer van het magazine Aanspraak is verschenen. Aanspraak is het magazine voor cliënten van de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank. Het magazine wordt ieder kwartaal uitgegeven door de SVB en d...
Lees meer
28
augustus
2018
| 14:33 Europe/Amsterdam
Het sociale domein beweegt. De klant staat daarbij centraal. Wat is de behoefte van de klant en hoe kunnen wij hen het beste van dienst zijn? We stellen daarom drie vragen aan Bert van Laar, Manager Externe Betrekkingen bij de SVB en Jorinde ter ...
Lees meer
06
augustus
2018
| 10:07 Europe/Amsterdam
Hoe verloopt het aanvraagproces van de AOW? Is de communicatie hierover begrijpelijk, is Mijn SVB makkelijk te gebruiken of zijn er dingen onduidelijk? Wat zou de SVB kunnen doen om dit proces te verbeteren? En welke dingen zijn nog meer belangrijk b...
Lees meer
15
juni
2018
| 11:43 Europe/Amsterdam
Veel van ons contact met klanten gaat tegenwoordig digitaal. Of klanten bellen ons. Bij de SVB hebben we daarom niet van al onze klanten de telefoonnummers paraat. In Groningen merkten collega’s in de pilot ‘Vroegsignalering Schulden’ dat we van onge...
Lees meer
05
juni
2018
| 14:58 Europe/Amsterdam
Vanaf vandaag is ons Publieksjaarverslag 2017 online. Het document is als download onder deze tekst te vinden. In dit verslag, dat bedoeld is voor relaties en contacten, vertellen we wat we als SVB in 2017 hebben gedaan en gaan we kort in op onze ...
Lees meer
16
maart
2018
| 08:30 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de verantwoordingen 2017 voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet vastgesteld. Dit zoals afgesproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Raad van Bestuur van de SVB heef...
Lees meer
14
februari
2018
| 10:48 Europe/Amsterdam
Door Marcel Tielen, adviseur strategie en externe betrekkingen De Tweede Kamer commissie van SZW organiseerde deze week een rondetafelgesprek over schuldenproblematiek. Namens de SVB was ik samen met collega’s én met collega’s van andere uitvoerin...
Lees meer
09
februari
2018
| 14:38 Europe/Amsterdam
De Ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank: Simon Sibma. Simon is nu directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau. Hij gaat op 1 april bij de Social...
Lees meer
30
januari
2018
| 08:26 Europe/Amsterdam
Tamara van Ark (staatssecretaris SZW) bracht gisteren een bezoek aan de Sociale Verzekeringsbank. Op locatie Rotterdam kreeg zij een rondleiding en zag zij hoe de collega’s van de SVB hun dagelijkse werk doen. Drie SVB collega’s lieten zien hoe zij o...
Lees meer
18
januari
2018
| 13:52 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt ervoor dat mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) en hun zorgverleners het geld krijgen waar ze recht op hebben. Wij beheren het budget en betalen zorgverleners. Dit doen wij bij PGB’s die door de gemeent...
Lees meer
11
januari
2018
| 23:07 Europe/Amsterdam
Over kinderbijslagDoordat de SVB kinderbijslag uitbetaalt, kunnen wij zien welke namen pasgeboren baby’s hebben gekregen. Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Wie in Nederland woont of we...
Lees meer
11
januari
2018
| 12:55 Europe/Amsterdam
Wie een belangrijke gebeurtenis meemaakt, moet vaak van alles doorgeven aan de overheid. Dan is het belangrijk om overzicht te krijgen: wat moet precies worden geregeld? En bij welke instantie? Om mensen de weg te wijzen, zijn verschillende ‘life eve...
Lees meer
10
januari
2018
| 00:00 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank publiceert elk jaar een overzicht van de meest populaire kindernamen. Omdat wij de kinderbijslag uitbetalen kunnen wij zien welke namen pasgeboren baby’s hebben gekregen. Ieder jaar wordt er door velen met...
Lees meer
09
januari
2018
| 14:13 Europe/Amsterdam
De SVB publiceert elk jaar een overzicht van de meest populaire kindernamen. Dat overzicht hebben we omdat wij de kinderbijslag uitbetalen en daardoor kunnen zien welke namen pasgeboren baby’s hebben gekregen. Ook begin januari 2018 publiceren wij...
Lees meer
2017
15
december
2017
| 15:15 Europe/Amsterdam
Maarten Schurink, voorzitter van de Sociale Verzekeringsbank, gaat aan de slag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is benoemd als secretaris-generaal van dit departement. Naar verwachting stapt Schurink in maart 2018...
Lees meer
12
december
2017
| 00:00 Europe/Amsterdam
In de SVB kindernamenlijst zijn Noah en Emma de meest gegeven kindernamen in 2017. We gebruiken voor onze lijst de unieke namen met hun eigen spelling en kijken hoe vaak ze zijn gegeven in het jaar. Namen met verschillende schrijfwijzen tellen we dus...
Lees meer
05
december
2017
| 11:09 Europe/Amsterdam
‘Ik laat mij niet uit het veld slaan door een wetswijziging!’Regina Klaarmond (55) werkt al ruim 35 jaar bij de Sociale Verzekeringsbank. Vroeger bij verschillende ‘districtkantoren’ en vanaf het jaar 2000 op locatie Zaandam. Met passie en toewijding...
Lees meer
30
november
2017
| 10:04 Europe/Amsterdam
Wie in Nederland heeft gewoond of gewerkt, heeft vaak recht op een AOW-pensioen. Ook na verhuizing naar een ander land. Maar niet iedereen die uit Nederland is vertrokken, is op de hoogte van zijn of haar AOW-rechten. Daarom is de SVB dit najaar gest...
Lees meer
24
november
2017
| 09:00 Europe/Amsterdam
Online zakelijke boeken kopen en tegelijkertijd bijdragen aan het goede doel? De SVB is hierover in gesprek met social enterprise YouBedo: een online leverancier waarbij de koper direct een bijdrage levert. Stefan van de Griendt, directeur Facilit...
Lees meer
Tags
svb
23
november
2017
| 09:26 Europe/Amsterdam
Het eind van dit jaar komt er aan. Belangrijk voor houders van een persoonsgebonden budget (PGB) om te weten wat ze kunnen doen om de jaarovergang naar 2018 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Alle budgethouders ontvangen daarom deze week een speci...
Lees meer
Tags
pgb
svb