Artikelen met de tag 'sociale verzekeringsbank' | SVB

SVB - Archief (sociale verzekeringsbank)

2020
04
december
2020
| 10:15 Europe/Amsterdam
Het nieuwe nummer van “Aanspraak” is verschenen. In deze editie staat een interview met de tachtigjarige Ceel Navest. Hij lag in kamp Tjideng op sterven. Een kunstenares maakte van hem een portretje als laatste aandenken voor zijn moeder omdat zij da...
Lees meer
2019
25
juli
2019
| 14:39 Europe/Amsterdam
Per 1 oktober wordt Willem Zandbergen benoemd als directeur Juridische Zaken, Strategie, Beleid en Communicatie bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze directie ontstaat door de samenvoeging van de onderdelen Juridische Zaken, Strategie & Externe Betre...
Lees meer
18
juli
2019
| 13:13 Europe/Amsterdam
Dinsdag 16 juli ondertekenden Simon Sibma, bestuursvoorzitter van de SVB, en algemeen directeur van UWV Tof Thissen een samenwerkingsovereenkomst tussen UWV en de SVB. Het doel is om eind 2020 te voldoen aan de banenafspraak. Natuurlijk gaat het om m...
Lees meer
01
maart
2019
| 16:08 Europe/Amsterdam
De SVB doet er alles aan om de administratieve last voor burgers zo minimaal mogelijk te maken. Daarom hebben wij met veel ketenpartners, zoals ook pensioenfonds ABP, afgesproken dat we onderling gegevens uitwisselen. Hierdoor hoeft hun uitvoeringsor...
Lees meer
25
januari
2019
| 15:49 Europe/Amsterdam
Het kan een lange weg zijn voor mensen om schulden die zijn ontstaan, weer af te lossen. Daarom geven veel bedrijven hun schulden uit handen aan een gerechtsdeurwaarder. Deze deurwaarder moet dan samen met de burger zorgen dat de schuld wordt afbetaa...
Lees meer
2018
28
november
2018
| 21:00 Europe/Amsterdam
Naast de AOW en kinderbijslag verzorgt de Sociale Verzekeringsbank ook verschillende regelingen voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit zijn onder andere de uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (V&O), ...
Lees meer
01
november
2018
| 08:47 Europe/Amsterdam
Hackathon UWV-SVB, oplossingen voor concrete klantvraagstukkenDe derde editie van de Hackathon UWV-SVB, een initiatief van stichting TOSV, was op 27 en 28 oktober. Elf teams met hackers bogen zich over twee actuele klantvraagstukken van SVB en UWV. I...
Lees meer
27
september
2018
| 12:40 Europe/Amsterdam
Gisteren heeft Staatsbosbeheer de RBB Award 2018 in ontvangst heeft genomen. Deze award wordt jaarlijks toegekend door de Rijksbrede Benchmarkgroep (RBB Groep) aan het meest actuele en originele project binnen een dienstverlenende organisatie in de p...
Lees meer
21
september
2018
| 11:35 Europe/Amsterdam
Het nieuwe nummer van het magazine Aanspraak is verschenen. Aanspraak is het magazine voor cliënten van de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank. Het magazine wordt ieder kwartaal uitgegeven door de SVB en d...
Lees meer
28
augustus
2018
| 14:33 Europe/Amsterdam
Het sociale domein beweegt. De klant staat daarbij centraal. Wat is de behoefte van de klant en hoe kunnen wij hen het beste van dienst zijn? We stellen daarom drie vragen aan Bert van Laar, Manager Externe Betrekkingen bij de SVB en Jorinde ter ...
Lees meer
06
augustus
2018
| 10:07 Europe/Amsterdam
Hoe verloopt het aanvraagproces van de AOW? Is de communicatie hierover begrijpelijk, is Mijn SVB makkelijk te gebruiken of zijn er dingen onduidelijk? Wat zou de SVB kunnen doen om dit proces te verbeteren? En welke dingen zijn nog meer belangrijk b...
Lees meer
15
juni
2018
| 11:43 Europe/Amsterdam
Veel van ons contact met klanten gaat tegenwoordig digitaal. Of klanten bellen ons. Bij de SVB hebben we daarom niet van al onze klanten de telefoonnummers paraat. In Groningen merkten collega’s in de pilot ‘Vroegsignalering Schulden’ dat we van onge...
Lees meer
05
juni
2018
| 14:58 Europe/Amsterdam
Vanaf vandaag is ons Publieksjaarverslag 2017 online. Het document is als download onder deze tekst te vinden. In dit verslag, dat bedoeld is voor relaties en contacten, vertellen we wat we als SVB in 2017 hebben gedaan en gaan we kort in op onze ...
Lees meer
16
maart
2018
| 08:30 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de verantwoordingen 2017 voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet vastgesteld. Dit zoals afgesproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Raad van Bestuur van de SVB heef...
Lees meer
06
maart
2018
| 10:48 Europe/Amsterdam
In HR magazine pw. is een artikel verschenen waarin Stefan van de Griendt (directeur HR van de SVB) vertelt  over drie HR thema's die bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) veel aandacht krijgen. Namelijk duurzame inzetbaarheid, bevlogenheid en talent...
Lees meer
23
februari
2018
| 11:46 Europe/Amsterdam
Iedere werkdag is er een SVB’er werkzaam bij de gemeente Amsterdam, om zo korte lijntjes te houden met Amsterdamse collega’s. Twee serviceteammedewerkers uit Zaanstad, Yvonne Pool-Broking en Kim Schuuring, doen mee met de pilot 'Overgang ouderen SVB'...
Lees meer
14
februari
2018
| 10:48 Europe/Amsterdam
Door Marcel Tielen, adviseur strategie en externe betrekkingen De Tweede Kamer commissie van SZW organiseerde deze week een rondetafelgesprek over schuldenproblematiek. Namens de SVB was ik samen met collega’s én met collega’s van andere uitvoerin...
Lees meer
09
februari
2018
| 14:38 Europe/Amsterdam
De Ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank: Simon Sibma. Simon is nu directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau. Hij gaat op 1 april bij de Social...
Lees meer
30
januari
2018
| 08:26 Europe/Amsterdam
Tamara van Ark (staatssecretaris SZW) bracht gisteren een bezoek aan de Sociale Verzekeringsbank. Op locatie Rotterdam kreeg zij een rondleiding en zag zij hoe de collega’s van de SVB hun dagelijkse werk doen. Drie SVB collega’s lieten zien hoe zij o...
Lees meer
25
januari
2018
| 11:21 Europe/Amsterdam
Blog door Jacco Walters, projectleider schulden bij de SVB In het regeerakkoord staan verschillende passages over schulden geschreven. “Eén op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Daarnaast loopt een grote groep het risico om problem...
Lees meer
18
januari
2018
| 13:52 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt ervoor dat mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) en hun zorgverleners het geld krijgen waar ze recht op hebben. Wij beheren het budget en betalen zorgverleners. Dit doen wij bij PGB’s die door de gemeent...
Lees meer
11
januari
2018
| 23:07 Europe/Amsterdam
Over kinderbijslagDoordat de SVB kinderbijslag uitbetaalt, kunnen wij zien welke namen pasgeboren baby’s hebben gekregen. Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Wie in Nederland woont of we...
Lees meer
11
januari
2018
| 12:55 Europe/Amsterdam
Wie een belangrijke gebeurtenis meemaakt, moet vaak van alles doorgeven aan de overheid. Dan is het belangrijk om overzicht te krijgen: wat moet precies worden geregeld? En bij welke instantie? Om mensen de weg te wijzen, zijn verschillende ‘life eve...
Lees meer
10
januari
2018
| 00:00 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank publiceert elk jaar een overzicht van de meest populaire kindernamen. Omdat wij de kinderbijslag uitbetalen kunnen wij zien welke namen pasgeboren baby’s hebben gekregen. Ieder jaar wordt er door velen met...
Lees meer
2017
15
december
2017
| 15:15 Europe/Amsterdam
Maarten Schurink, voorzitter van de Sociale Verzekeringsbank, gaat aan de slag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is benoemd als secretaris-generaal van dit departement. Naar verwachting stapt Schurink in maart 2018...
Lees meer
12
december
2017
| 00:00 Europe/Amsterdam
In de SVB kindernamenlijst zijn Noah en Emma de meest gegeven kindernamen in 2017. We gebruiken voor onze lijst de unieke namen met hun eigen spelling en kijken hoe vaak ze zijn gegeven in het jaar. Namen met verschillende schrijfwijzen tellen we dus...
Lees meer
30
november
2017
| 10:04 Europe/Amsterdam
Wie in Nederland heeft gewoond of gewerkt, heeft vaak recht op een AOW-pensioen. Ook na verhuizing naar een ander land. Maar niet iedereen die uit Nederland is vertrokken, is op de hoogte van zijn of haar AOW-rechten. Daarom is de SVB dit najaar gest...
Lees meer
28
september
2017
| 07:47 Europe/Amsterdam
‘Klanten bellen meestal om twee redenen naar DPGB: ze willen weten waarom er nog niet betaald is of ze zijn de weg kwijt in de wirwar van formulieren en regels’. Aan het woord is Christine Nijkamp, directeur DPGB. We spreken haar naar aanleiding van ...
Lees meer
18
augustus
2017
| 15:51 Europe/Amsterdam
Ruim 200.000 studenten gaan ieder jaar tijdelijk in het buitenland studeren of stage lopen. De Sociale Verzekeringsbank adviseert hen om eerst op de website van SVB na te gaan welke gevolgen dit heeft voor bijvoorbeeld de zorgverzekering. Ook voor jo...
Lees meer
15
augustus
2017
| 08:35 Europe/Amsterdam
Het thema van de Nationale Indië Herdenking 2017 is ‘Verhalen Over Leven’ en gaat over de onbegrensde kracht van persoonlijke verhalen. Het Magazine ‘Aanspraak’ van de SVB staat daarom in deze periode ook in het teken van verhalen over de oorlog in N...
Lees meer