Artikelen met de tag 'pgb' | SVB

SVB - Archief (pgb)

2020
04
mei
2020
| 09:12 Europe/Amsterdam
Als een volwassene of een kind zorg nodig heeft vanwege een aandoening, handicap of ouderdom, kan hij of zij recht hebben op een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kan iemand zelf een zorgverlener inhuren en afspraken maken over de zorg die n...
Lees meer
11
februari
2020
| 10:03 Europe/Amsterdam
Er zijn houders van een Persoonsgebonden Budget (PGB) die behoefte hebben aan meerdere vormen van zorg of ondersteuning vanuit verschillende wetten. Bijvoorbeeld een combinatie van jeugdzorg en medische zorg thuis. PGB-Budgethouders ervaren in deze i...
Lees meer
2019
24
september
2019
| 11:50 Europe/Amsterdam
De SVB wil haar dienstverlening blijven verbeteren. Zo houden wij regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken om te peilen hoe onze klanten onze dienstverlening ervaren. Ook heeft de SVB een Klantenadviesraad. In deze raad is er per 1 januari 2020 plek ...
Lees meer
04
juni
2019
| 14:37 Europe/Amsterdam
Vanaf 1 juli 2019 moet in alle Wlz-zorgovereenkomsten voor PGB een derdenbeding zijn opgenomen. Deze bepaling is opgenomen in de standaard modelovereenkomsten die worden gebruikt door houders van een persoonsgebonden budget. Het derdenbeding wordt do...
Lees meer
27
mei
2019
| 14:59 Europe/Amsterdam
Budgethouders waarderen de dienstverlening van de Sociale Verzekeringsbank met gemiddeld een 7,6. Dit is gebleken na onderzoek van Motivaction in opdracht van de Sociale Verzekeringsbank. Motivaction heeft onder andere onderzoek gedaan naar de algeme...
Lees meer
04
april
2019
| 13:39 Europe/Amsterdam
Budgethouders met een PGB en zorgverleners kunnen vanaf nu ook via WhatsApp contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank. Op verzoek van onze budgethouders zijn wij gestart met een proef hiervoor. De komende zes maanden gaan we onderzoeken of What...
Lees meer
2018
07
december
2018
| 11:41 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert een publieke en wettelijke taak uit door gratis de salarisadministratie te doen voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb-houders). Mensen met een persoonsgebonden budget zijn bijvoorbeeld langdurig ziek...
Lees meer
28
november
2018
| 21:00 Europe/Amsterdam
Naast de AOW en kinderbijslag verzorgt de Sociale Verzekeringsbank ook verschillende regelingen voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit zijn onder andere de uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (V&O), ...
Lees meer
22
november
2018
| 14:23 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank heeft nieuwe zorgovereenkomsten voor het Persoonsgebonden budget (Pgb) gemaakt, deze zijn versimpeld en korter gemaakt. Hierdoor is het invullen eenvoudiger en kost het minder tijd voor de budgethouder. Budgethouders en...
Lees meer
05
juni
2018
| 14:58 Europe/Amsterdam
Vanaf vandaag is ons Publieksjaarverslag 2017 online. Het document is als download onder deze tekst te vinden. In dit verslag, dat bedoeld is voor relaties en contacten, vertellen we wat we als SVB in 2017 hebben gedaan en gaan we kort in op onze ...
Lees meer
16
maart
2018
| 08:30 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de verantwoordingen 2017 voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet vastgesteld. Dit zoals afgesproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Raad van Bestuur van de SVB heef...
Lees meer
05
februari
2018
| 12:58 Europe/Amsterdam
Garage de Bedoeling is een platform voor en door medewerkers van de SVB om uitvoeringsdilemma’s te bespreken. Het platform is onderdeel van een bredere beweging binnen de SVB, om te werken aan de Bedoeling. Deze beweging nodigt SVB medewerkers uit om...
Lees meer
Tags
pgb
01
februari
2018
| 15:30 Europe/Amsterdam
Het experiment met integrale budgetten (i- pgb) voor zorgclienten wordt uitgebreid met meer gemeenten. In de pilot willen VWS, gemeenten en SVB vaststellen in hoeverre het mogelijk is om een integraal ondersteuningsaanbod samen te stellen dat gericht...
Lees meer
26
januari
2018
| 09:00 Europe/Amsterdam
Bij de Sociale Verzekeringsbank werkt Carlijn van de Wetering bij Dienstverlening PGB. Samen met de collega’s uit haar team is zij aanspreekpunt voor budgethouders met PGB uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Carlijn vertelt over haar werkzaamheden.Hoe ...
Lees meer
18
januari
2018
| 13:52 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt ervoor dat mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) en hun zorgverleners het geld krijgen waar ze recht op hebben. Wij beheren het budget en betalen zorgverleners. Dit doen wij bij PGB’s die door de gemeent...
Lees meer
2017
23
november
2017
| 09:26 Europe/Amsterdam
Het eind van dit jaar komt er aan. Belangrijk voor houders van een persoonsgebonden budget (PGB) om te weten wat ze kunnen doen om de jaarovergang naar 2018 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Alle budgethouders ontvangen daarom deze week een speci...
Lees meer
Tags
pgb
svb
28
september
2017
| 07:47 Europe/Amsterdam
‘Klanten bellen meestal om twee redenen naar DPGB: ze willen weten waarom er nog niet betaald is of ze zijn de weg kwijt in de wirwar van formulieren en regels’. Aan het woord is Christine Nijkamp, directeur DPGB. We spreken haar naar aanleiding van ...
Lees meer
19
september
2017
| 09:27 Europe/Amsterdam
Om de dienstverlening aan mensen met een persoonsgebonden budget goed te laten verlopen, is regelmatige informatievoorziening belangrijk. Alle budgethouders ontvangen daarom de komende dagen een brochure waarin de meest recente ontwikkelingen worden ...
Lees meer
Tags
pgb
svb
02
september
2017
| 09:11 Europe/Amsterdam
In een aantal gemeenten, zoals Meppel, Woerden en Delft, kunnen mensen een aanvraag indienen voor een integraal persoonsgebonden budget (het i-PGB). Doordat de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) van de verschillende gezinsleden worden samengevoegd, h...
Lees meer
Tags
pgb
11
juli
2017
| 14:11 Europe/Amsterdam
De SVB werkt aan het continu verbeteren van haar dienstverlening. Daarom heeft het onderdeel Dienstverlening Persoonsgebonden budget (DPGB) begin juni een korte telefonische enquête (quick scan*) steekproefsgewijs onder klanten gehouden. Met de quick...
Lees meer
26
juni
2017
| 16:10 Europe/Amsterdam
De regiobijeenkomsten die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) begin dit jaar organiseerde, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), voor medewerkers van gemeenten zijn zeer succesvol. Dit blijkt uit enquêteresultaten die de SVB heeft on...
Lees meer
Tags
pgb
15
juni
2017
| 11:31 Europe/Amsterdam
Het portaal voor mensen met een persoonsgebonden budget is uitgebreid. Budgethouders kunnen hierin vanaf nu ook zien wat de status van de ingediende declaratie is. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het portaal.Nieuw: status betaalverzoekenMet...
Lees meer
Tags
pgb
29
mei
2017
| 16:37 Europe/Amsterdam
Budgethouders die hun zorgverlener betalen vanuit een zorgverzekeringswet (Zvw) budget, mogen dit voorlopig via een maandloon blijven doen. Eerder was het beleid dat het maandloon moest worden omgezet naar een uurloon. Door deze verplichte overgang z...
Lees meer
Tags
pgb
svb
19
mei
2017
| 10:21 Europe/Amsterdam
Budgethouders en zorgverleners die in 2015 grote financiële kosten hebben gemaakt door te late uitbetalingen vanuit het persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mogelijk een financiële vergoeding krijgen. Let op: er gelden bepaalde voorwaarden én de aanv...
Lees meer
16
mei
2017
| 17:51 Europe/Amsterdam
De gemeente Dongen, Werkgroep Mantelzorg van ContourdeTwern Dongen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) houden woensdagavond 17 mei een voorlichtingsbijeenkomst voor mantelzorgers. Het thema van de avond is het persoonsgebonden budget (PGB).Medewerke...
Lees meer
11
april
2017
| 12:19 Europe/Amsterdam
Om Trekkingsrecht PGB voor budgethouders zo goed mogelijk te laten verlopen, organiseert de SVB samen met de VNG jaarlijks regiobijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn speciaal bedoeld voor medewerkers van gemeenten. Dit voorjaar werden door het hele ...
Lees meer
04
april
2017
| 17:02 Europe/Amsterdam
Iedere burger met een persoonsgebonden budget kan bij de SVB declaraties van zijn of haar zorgverlener indienen. Om de declaraties te kunnen uitbetalen moet er bij de SVB een zorgovereenkomst geregistreerd zijn, met daarin de afspraken die zijn gemaa...
Lees meer
Tags
svb
pgb
31
maart
2017
| 08:00 Europe/Amsterdam
De SVB heeft de Verantwoording 2016 voor de Wet langdurige zorg (Wlz) overeenkomstig de afspraken in het protocol op 31 maart vastgesteld. De Raad van Bestuur van de SVB heeft vastgesteld dat de uitvoering van het Trekkingsrecht onrechtmatig is gewee...
Lees meer
16
maart
2017
| 06:50 Europe/Amsterdam
De SVB heeft de Verantwoordingen 2016 voor de Wmo en de Jeugdwet overeenkomstig de afspraken met de VNG op 15 maart vastgesteld. Dit is ongeveer drie maanden eerder dan vorig jaar, waardoor de Verantwoordingen nu op tijd beschikbaar zijn voor de cont...
Lees meer
Tags
pgb
svb
15
februari
2017
| 13:57 Europe/Amsterdam
De uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (PGB) verliep begin 2015 niet vlekkeloos. Voor mensen die hierdoor zijn gedupeerd heeft de staatssecretaris van VWS een compensatieregeling vastgesteld. Deze regeling loopt van 1 maart tot en met 31 mei e...
Lees meer